covid19ngo

Nowe zasady w Sektor 3 Szczecin

Od jakiegoś czasu odwiedzaliście nas w Sektor 3 Szczecin. Nieśmiało, w małych ilościach, najczęściej po dokumenty lub szybkie wsparcie. Często pytaliście o możliwość skorzystania z naszych pomieszczeń. Nareszcie możemy powiedzieć przychodźcie i korzystajcie! Ale jest jedno (szczerze to nawet kilka) ALE.

(więcej…)

NGO a technologie

Rozwiązania technologiczne dla organizacji pozarządowych w czasie COVID-19

30.04.2020Walne Zebranie Członków online! Portal NGO.pl pokazuje jak je przygotować/przeprowadzić (LINK)
7.04.2020W ramach działalności bieżącej Sektor 3 Szczecin udostępniliśmy przestrzeń do wirtualnych spotkań. Szczegóły dostępne pod linkiem (LINK)
14.03.2020Na platformie Zoom można za darmo korzystać ze spotkań wirtualnych do 40 minut dla dowolnej liczby uczestników. Trzeba tylko stworzyć konto (uwaga, strona w języku angielskim) (LINK)
12.03.2020Firma Google oferuje organizacjom pozarządowym łatwiejszy dostęp do pakietu G Suite w ramach wspierania NGO w czasie epidemii (LINK)

Rządowa pomoc dla trzeciego sektora – specustawa

Rządowa pomoc dla trzeciego sektora - specustawa

23.06.2020Tarcza 4.0 http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000108601.pdf
22.05.2020Infografika z zebranymi informacjami nt. rozwiązań antykryzysowych dla organizacji pozarządowych https://publicystyka.ngo.pl/tarcza-dla-ngo-infografika
14.05.2020Tarcza 3.0 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/875
27.04.2020Tarcza 2.0 ZUS dla organizacji pozarządowych https://publicystyka.ngo.pl/organizacje-pozarzadowe-w-tarczy-zwolnienie-50-z-zus
24.04.2020Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej w czasie pandemii COVID-19 https://psz.praca.gov.pl/-/12228097-tarcza-antykryzysowa-covid-19
23.04.2020Tarcza antykryzysowa 2.0 pytania i odpowiedzi dla NGO https://www.niw.gov.pl/pytania-dotyczace-tarczy-antykryzysowej/
16.04.2020Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór głoszono nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. https://szczecin.praca.gov.pl/-/12118215-nabor-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-organizacji-pozarzadowych-art-15zze?fbclid=IwAR35rOr07l9LQyU2zxaSu8Ozrl6MNEk0l7IgHToePqKm4TsS2WgkPKNzZlI
31.03.2020Tarcza antykryzysowa dla ludzi i instytucji kultury - https://www.niw.gov.pl/tarcza-antykryzysowa-dla-ludzi-i-instytucji-kultury/
31.03.2020Terminy składania rocznych sprawozdań finansowych za 2019 r. przedłużone - https://www.niw.gov.pl/terminy-skladania-rocznych-sprawozdan-finansowych-za-2019-rok-przedluzone/
31.03.2020Kilka zmian, które ułatwią Państwa działalność powinna dać także specustawa. Więcej szczegółów na jej temat znajdziecie między innymi tutaj - https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/ngo-i-kultura2 oraz https://publicystyka.ngo.pl/pozarzadowa-tarcza-antykryzysowa. Polecamy także śledzenie na bieżąco portalu ngo.pl, na którym znajdziecie pakiet świeżych informacji związanych z funkcjonowaniem trzeciego sektora w czasie epidemii SARS-CoV-2.

COVID-19 | realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

1.06.2020Nabór specjalny w programie społecznik http://spolecznik.karrsa.pl/
22.05.2020Wytyczne dotyczące funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce https://nck.pl/instytucja/aktualnosci/rekomendacje-dla-domow-kultury-w-czasie-epidemii
21.05.2020Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami dopiero w 2021 roku. A teraz organizacje mogą wysyłać filmiki do Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin pokazujące jak radzą sobie w czasie epidemii. https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/koronawirus/koronawirus-82-w-tym-roku-bez-spotkania-pod-platanami
14.04.2020Sektor 3 Szczecin zaprasza na webinar "Realizacja zadań publicznych_koronawirus". 17 kwietnia (piątek), godzina 13.00. Obowiązuje limit uczestników. Szczegóły pod linkiem http://sektor3.szczecin.pl/webinar-realizacja-zadan-publicznych_koronawirus/
8.04.2020W Najbliższym czasie zostanie uruchomione działanie "NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO". Miasto Szczecin uruchomi specjalną pulę pieniędzy (100 000 zł) na dofinansowanie lub finansowanie szczecińskich inicjatyw obywatelskich, które pozwolą na niwelowanie skutków wywołanych pandemią koronawirusa. https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/koronawirus/koronawirus-45-ngo-dzis-i-jutro?fbclid=IwAR0lE0i-u33JEnIiZ8O9gnjyPi4UqJ1YPgqKByD-v1d66gt7etRbzF7G62s
12.03.2020W związku z bieżącą sytuacją, związaną  z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii, mocno została ograniczona działalność wielu sektorów życia gospodarczego oraz społecznego, w tym również organizacji pozarządowych. Dlatego też gorąco apelujemy o weryfikację projektów w ramach realizowanych zadań publicznych, zleconych Państwu przez Gminę Miasto Szczecin, pod kątem koniecznych zmian (np. odwołanie, zawieszeniu lub przesunięciu w czasie zaplanowanych działań, przedsięwzięć), a także poinformowanie o tym fakcie drogą e-mail właściwy dla danego zadania Wydział lub Biuro Urzędu Miasta Szczecin.
03.04.202031 marca 2020 r. weszły w życie przepisy umożliwiające modyfikację zasad rozliczania dotacji w związku z epidemią koronawirusa – art. 15zzl ust. 1-2 tzw. specustawy koronawirusowej (zwanej też “Tarczą”). Przepisy te pozwalają na przedłużanie terminów na składanie sprawozdań z wykonanych zadań, rozliczanie dotacji z pominięciem terminów wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz na uznawanie za uzasadnione wydatków poniesionych na sfinansowanie działań odwołanych w następstwie epidemii.
Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/zlecanie-zadan-w-tarczy-na-co-moga-liczyc-ngo-sy

Najem lokali miejskich a COVID-19

Wsparcie dla organizacji korzystających z lokali miejskich.

23.03.2020Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o umorzenie lub odroczenie płatności za lokal wynajmowany od miasta. Udzielenie ulgi nastąpi na indywidualny wniosek  który należy składać do poszczególnych zarządców lokali  tj.: ZBiLK, STBS, TBS Prawobrzeże. Wsparcie dotyczyć będzie tych organizacji, które poniosą  negatywne konsekwencje ekonomiczne spowodowane SARS-CoV-2. Najemcy będą jednak zobowiązani do comiesięcznego wnoszenia opłat za media, które wchodzą w skład opłat z tytułu najmu. Sam wniosek zostanie indywidualnie rozpatrzony po odwołaniu stanu epidemii i unormowaniu się sytuacji. Ponadto odsetki za zwłokę w opłatach czynszu najmu za wyżej podany okres nie będą naliczane i pobierane.

Wskazane jest w obecnej sytuacji zagrożenia składanie wniosków drogą elektroniczną, które należy przesyłać na nw. adresy: sekretariat@zbilk.szczecin.pl, biuro@stbs.pl, sekretariat@tbsp.szczecin.pl (wniosek w linku tutaj).
Skip to content