Wsparcie dla organizacji korzystających z lokali miejskich.

23.03.2020Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o umorzenie lub odroczenie płatności za lokal wynajmowany od miasta. Udzielenie ulgi nastąpi na indywidualny wniosek  który należy składać do poszczególnych zarządców lokali  tj.: ZBiLK, STBS, TBS Prawobrzeże. Wsparcie dotyczyć będzie tych organizacji, które poniosą  negatywne konsekwencje ekonomiczne spowodowane SARS-CoV-2. Najemcy będą jednak zobowiązani do comiesięcznego wnoszenia opłat za media, które wchodzą w skład opłat z tytułu najmu. Sam wniosek zostanie indywidualnie rozpatrzony po odwołaniu stanu epidemii i unormowaniu się sytuacji. Ponadto odsetki za zwłokę w opłatach czynszu najmu za wyżej podany okres nie będą naliczane i pobierane.

Wskazane jest w obecnej sytuacji zagrożenia składanie wniosków drogą elektroniczną, które należy przesyłać na nw. adresy: sekretariat@zbilk.szczecin.pl, biuro@stbs.pl, sekretariat@tbsp.szczecin.pl (wniosek w linku tutaj).