Mail: biuro@sektor3.szczecin.pl   Telefon: 91-350-82-99

Lokal dla organizacji

Niektóre organizacje, aby sprawnie i regularnie działać, potrzebują swoje lokum. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 udostępnia pomieszczenia na stały lokal dla organizacji. Są one przeznaczone zarówno dla młodych organizacji, które dopiero zaczynają swoją działalność i nie potrzebują dużych przestrzeni, jak i dla weteranów, którzy funkcjonują już dłuższy czas.

Lokal dla organizacji jest jedyną formą wsparcia, która jest płatna. Wiąże się to ze stałymi opłatami wynikającymi z użytkowania pomieszczeń. Zgodnie z regulaminem CWOP Sektor 3 miesięczna opłata wynosi:

 • 250 zł brutto – w przypadku organizacji młodej,
 • 380 zł brutto – w przypadku pozostałych organizacji.

Lokal dla organizacji jest przyznawany w na bieżąco (w miarę wolnych pomieszczeń). Wnioskować o pomieszczenie można w dowolnym momencie składając osobiście wniosek o wynajem lokalu w siedzibie CWOP Sektor3 przy Al. Wojska Polskiego 63, Szczecin, pok. 4/21.

Do wniosku należy dołączyć:

 • plan działania organizacji na najbliższe 12 miesięcy, 
 • sprawozdanie z dotychczasowych działań organizacji.

Rozpatrywane będą jedynie kompletne wnioski.

 • Wniosek o wynajem lokalu pobierz tutaj
 • Regulamin CWOP Sektor3 pobierz tutaj

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z biurem  CWOP Sektor 3 telefonicznie (91-350-82-99) lub mailowo (biuro@sektor3.szczecin.pl).Z organizacją, która wygra konkurs, kontaktujemy się telefonicznie bądź mailowo.


Organizacje aktualnie wynajmujące lokal w ramach inkubacji:

 • 4/16 Stowarzyszenie jesteśMY,
 • 4/17 wolne pomieszczenie (13.83m2),
 • 4/33 wolne pomieszczenie (11.33m2),

Organizacje aktualnie wynajmujące lokal poza inkubacją:

 • 4/9 Stowarzyszenie Szczecin dla Pokoleń,
 • 4/10 wolne pomieszczenie (15.53m2),
 • 4/11; 4/12; 4/13 Fundacja TULIPAN,
 • 4/31 Fundacja Antygrawitacja,
 • 4/40 Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej.

Lokal dla organizacji

Dostępne NGO

Partnerzy Sektor 3 Szczecin

Jesteśmy członkiem

Skip to content