Lokal dla organizacji

Niektóre organizacje, aby sprawnie i regularnie działać, potrzebują swoje lokum. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 udostępnia pomieszczenia na stały lokal dla organizacji. Są one przeznaczone zarówno dla młodych organizacji, które dopiero zaczynają swoją działalność i nie potrzebują dużych przestrzeni, jak i dla weteranów, którzy funkcjonują już dłuższy czas.

Niektóre organizacje, aby sprawnie i regularnie działać, potrzebują swoje lokum. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 udostępnia pomieszczenia na stały lokal dla organizacji. Są one przeznaczone zarówno dla młodych organizacji, które dopiero zaczynają swoją działalność i nie potrzebują dużych przestrzeni, jak i dla weteranów, którzy funkcjonują już dłuższy czas.

Koszt wynajmu pomieszczeń biurowych:

 • inkubacja (młode organizacje) – 455zł brutto
 • pozostałe organizacje – 555zł brutto.

Lokal dla organizacji jest przyznawany w na bieżąco (w miarę wolnych pomieszczeń). Wnioskować o pomieszczenie można w dowolnym momencie składając osobiście wniosek o wynajem lokalu w siedzibie CWOP Sektor3 przy Al. Wojska Polskiego 63, Szczecin, pok. 4/21.

Do wniosku należy dołączyć:

 • plan działania organizacji na najbliższe 12 miesięcy,
 • sprawozdanie z dotychczasowych działań organizacji.

Rozpatrywane będą jedynie kompletne wnioski.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z biurem  CWOP Sektor 3 telefonicznie (91-350-82-99) lub mailowo (biuro@sektor3.szczecin.pl).Z organizacją, która wygra konkurs, kontaktujemy się telefonicznie bądź mailowo.


Organizacje aktualnie wynajmujące lokal w ramach inkubacji:

 • 4/9 wolne pomieszczenie (15.97m2),
 • 4/16 wolne pomieszczenie (13.23m2)

Organizacje aktualnie wynajmujące lokal poza inkubacją:

 • 4/10 Fundacja TULIPAN (15.53m2),
 • 4/11 Fundacja TULIPAN (14.38m2);
 • 4/12 Fundacja TULIPAN (14.08m2)
 • 4/13 Fundacja TULIPAN 14.35m2);
 • 4/17 INVOLVER (13.83m2),
 • 4/31 Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

Lokal dla organizacji

Skip to content