Mail: biuro@sektor3.szczecin.pl   Telefon: 91-350-82-99

Szkolenia

Doradztwo specjalistyczne

Sale i sprzęt

www dla NGO

mikroDOTACJE

Inicjatywa Lokalna

Aktualności

Generator Dostępności

Świat, w którym rozwiązania są od razu przemyślane pod kątem osób o szczególnych potrzebach, jest światem komfortowym i bezpiecznym dla wszystkich. Nowy Inkubator Innowacji Społecznych „Generator Dostępności” wspiera mikroinnowacje wpisujące się w tę wizję. Osoby z pomysłami mają szansę zdobyć granty o średniej wartości 35 tys. zł na projekty dotyczące osób z niepełnosprawnościami i/lub...

Likwidacja Fundacji Hot-Point

Krzysztof Sowa, Likwidator Fundacji na rzecz promocji miast i atrakcji miejskich „Hot-Point” w likwidacji z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Zawadzkiego 49/6 (71-246), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000400902, informuje, iż w dniu 1 listopada 2019 r. Zarząd Fundacji podjął uchwałę o jej rozwiązaniu. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli...

Pozwól sobie siebie kochać – konferencja

Stowarzyszenie Widzących Więcej serdecznie zaprasza na Konferencję pt. „Pozwól sobie siebie kochać”. Podczas konferencji wystąpią  specjaliści z zakresu psychologii oraz terapii uzależnień przedstawiając aktualną wiedzę kliniczną w temacie syndromów DDA oraz DDD.

Wszyscy równi – dyskusja

Mimo wielu działań w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, nadal wielu mieszkańców Unii Europejskiej spotyka się z dyskryminacją ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek i płeć. Co możemy sami zrobić w tej kwestii? Jak przeciwdziałać dyskryminacji? Co w tym zakresie robi Unia Europejska?

Bądź z Nami na bieżąco