Zrealizowane projekty

Fundacja Sektor 3 realizuje zadania, które mają na celu wspieranie organizacji pozarządowych we wszelkich możliwych obszarach.

2022: Urząd Miasta Szczecin, Nazwa zadania: Inicjatywa Lokalna #IL2022, wartość zadania 19 500 zł. Rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony Urzędu Miasta Szczecin. Wszelkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte.

2022: Urząd Miasta Szczecin, Nazwa zadania: „Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Mia-sto Szczecin – program mikroDOTACJE”, zadanie dotyczyło wspierania oddolnych inicjatyw poprzez przekazywanie dofinansowania na realizację zadań wybranych w konkursie. Fundacja Sektor 3 była operatorem konkursu (regranting). Zadanie w trakcie rozliczania.

2022: Urząd Miasta Szczecin, Nazwa zadania: „KTO? NGO! Pozarządowy Szczecin | KONKURS 2022”, zadanie dot. przeprowadzenia realizacji konkursu dla organizacji pozarządowych w calu wyłonienia laureatów na rok 2021. Wartość zadania 30 000 zł. Rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony Urzędu Miasta Szczecin. Wszelkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte.

od 2022: Urząd Miasta Szczecin, Nazwa zadania: „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji”, oferta wspólna wraz z Zachodniopomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie. Zadanie publiczne zakłada wspieranie organizacji pozarządowych z terenu Szczecina. W trakcie realizacji.


2021: Urząd Miasta Szczecin, Nazwa zadania „KTO? NGO! Plebiscyt”, zadanie dot. przeprowadzenia realizacji konkursu dla organizacji pozarządowych. Wartość zadania 10 000 zł. Rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony Urzędu Miasta Szczecin. Wszelkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte.

2021: Urząd Miasta Szczecin, Nazwa zadania: „Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin – program mikroDOTACJE”, zadanie dotyczyło wspierania oddolnych inicjatyw poprzez przekazywanie dofinansowania na realizację zadań wybranych w konkursie. Fundacja Sektor 3 była operatorem konkursu (regranting). Rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony Urzędu Miasta Szczecin. Wszelkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte.


2021-2021: Urząd Miasta Szczecin, Nazwa zadania: „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji”. Oferta wspólna wraz z Zachodniopomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie. Rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony Urzędu Miasta Szczecin. Wszelkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte.

2020: Urząd Miasta Szczecin, Nazwa zadania „KTO? NGO! Plebiscyt”, zadanie dot. przeprowadzenia realizacji konkursu dla organizacji pozarządowych w calu wyłonienia laureatów na rok 2019. Wartość zadania 10 000 zł. Rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony Urzędu Miasta Szczecin. Wszelkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte.

2020: Urząd Miasta Szczecin, Nazwa zadania: „Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin – program mikroDOTACJE”, zadanie dotyczyło wspierania oddolnych inicjatyw poprzez przekazywanie dofinansowania na realizację zadań wybranych w konkursie. Fundacja Sektor 3 była operatorem konkursu (regranting). Rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony Urzędu Miasta Szczecin. Wszelkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte.


2019: Urząd Miasta Szczecin, Nazwa zadania: „Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin – program mikroDOTACJE”, zadanie dotyczyło wspierania oddolnych inicjatyw poprzez przekazywanie dofinansowania na realizację zadań wybranych w konkursie. Fundacja Sektor 3 była operatorem konkursu (regranting). Rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony Urzędu Miasta Szczecin. Wszelkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte.

2019: Urząd Miasta Szczecin, Nazwa zadania „KTO? NGO! Plebiscyt”, zadanie dot. przeprowadzenia realizacji konkursu dla organizacji pozarządowych w calu wyłonienia laureatów na rok 2019. Wartość zadania 10 000 zł. Rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony Urzędu Miasta Szczecin. Wszelkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte.

2018 i 2019: Urząd Miasta Szczecin, Nazwa zadania: „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji”, dotacja w wysokości 111 950,00 zł przyznana na podstawie umowy nr CRU 18/0000003 z dnia 02.01.2018 podpisanej z Gminą Miasto Szczecin. Całkowita wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego wynosiła 200 000,00 zł. Oferta wspólna wraz z Zachodniopomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie. Rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony Urzędu Miasta Szczecin. Wszelkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte.

2019: Urząd Miasta Szczecin, Nazwa zadania: „Przygotowanie i realizacja / animacja szczecińskiego sektora pozarządowego w ramach organizacji działań i przedsięwzięć XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych. Rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony Urzędu Miasta Szczecin. Wszelkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte.


2018: Urząd Miasta Szczecin, Nazwa zadania: „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji”, dotacja w wysokości 111 950,00 zł przyznana na podstawie umowy nr CRU 18/0000003 z dnia 02.01.2018 podpisanej z Gminą Miasto Szczecin. Całkowita wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego wynosiła 200 000,00 zł. Oferta wspólna wraz z ZOO PCK w Szczecinie. Zadanie publiczne zakłada wspieranie organizacji pozarządowych z terenu Szczecina.

2018: Urząd Miasta Szczecin, Nazwa zadania: „Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin – program mikroDOTACJE”. Dotacja w wysokości 100 000,00 zł przyznana na podstawie umowy CRU 18/0000316 z dnia 19.01 .2018 roku. Zadanie dotyczyło wspierania oddolnych inicjatyw poprzez przekazywanie dofinansowania na realizację zadań wybranych w konkursie. Fundacja Sektor 3 była operatorem konkursu (regranting). Rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony grantodawcy. Wszelkie rezultaty zostały osiągnięte.

2018: Urząd Miasta Szczecin, Nazwa zadania: Inicjatywa Lokalna.
Dotacja w wysokości 30 000,00 zł przyznana na podstawie umowy CRU 18/0003192 z dnia 1.08 .2018 roku. Zadanie dotyczyło promowania narzędzia jakim jest inicjatywa lokalna na terenie Szczecina. Rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony grantodawcy. Wszelkie rezultaty zostały osiągnięte.

2018: Urząd Miasta Szczecin, Nazwa zadania: „Przygotowanie i realizacja / animacja szczecińskiego sektora pozarządowego w ramach organizacji działań i przedsięwzięć XII edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych w okresie od 21 do 27 maja 2018 roku zwanego w treści ogłoszenia TIP oraz XVII edycji Spotkania Organizacji Pozarządowych „POD PLATANAMI”. Dotacja w wysokości 8 800,00 zł przyznana na podstawie umowy nr CRU 18/0000311 z dnia 29.01.2018 roku. Całkowita wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego wynosiła 120 000,00zł. Oferta wspólna wraz z Towarzystwem Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS Stowarzyszeniem Media Dizajn. Rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony Urzędu Miasta Szczecin. Wszelkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte.


2017: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Nazwa zadania: „TechOgnisko – aktywizacja i spotkanie szczecińskich organizacji pozarządowych oraz obywateli społecznie aktywnych”, dotacja w wysokości 3000,00 zł przyznana na podstawie umowy nr 53/A/2017 z dnia 1.08.2017 roku. Zadanie zakładało zorganizowanie jednodniowego wydarzenia łączącego przedstawicieli różnych sektorów ze Szczecina. Rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony grantodawcy. Wszelkie rezultaty zostały osiągnięte. 

2017: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Nazwa zadania : „Prowadzenie spotkań TechKlub”, dotacja w wysokości 5000,00 zł przynanan na podstawie umowy nr 8/NTL/2017/D z dnia 3 października 2016 roku. Zadanie zakładało organizacje spotkań (1 w miesiącu) dot. nowoczesnych technologii i współczesnych trendów. Spotkania łączyły środowisko organizacji pozarządowych, binesu, IT, nauki. Rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony grantodawcy. Wszelkie rezultaty zostały osiągnięte. 

2017: Urząd Miasta Szczecin, Nazwa zadania: „Przygotowanie i realizacja działań w okresie od 5 do 11 czerwca 2017 roku w ramach organizacji XI edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, oraz XVI edycji Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI”, dotacja w wysokości 14 200,00 zł przyznana na podstawie umowy nr CRU 17/0000743 z dnia 24.02.2017 roku. Całkowita wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego wynosiła 110 000,00zł. Oferta wspólna wraz z Towarzystwem Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS Stowarzyszeniem Media Dizajn. Rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony Urzędu Miasta Szczecin. Wszelkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte. 


2016: Urząd Miasta Szczecin, Nazwa zadania: „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji”, dotacja w wysokości 108 416,00 zł przyznana na podstawie umowy nr CRU 15/0005255 z dnia 08.01.2016 podpisanej z Gminą Miasto Szczecin. Całkowita wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego wynosiła 185 000,00 zł. Oferta wspólna wraz z Zachodniopomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie. Zadanie publiczne zakładało wspieranie organizacji pozarządowych z terenu Szczecina. Rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony Urzędu Miasta Szczecin. Wszelkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte. 

2016: Urząd Miasta Szczecin, Nazwa zadania: „Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin – program mikroDOTACJE”, dotacja w wysokości 20 000,00zł przyznana na podstawie umowy CRU/16/0003391 z dnia 7.10.2016 podpisanej z Gminą Miasto Szczecin. Zadanie rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony Urzędu Miasta Szczecin. Wszelkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte. 

2016: Urząd Miasta Szczecin, Nazwa zadania: „Zachodniopomorski Konwent NGO”, dotacja w wysokości 6000,00 zł przyznana na podstawie umowy nr CRU /2016/0001728 z dnia 18.05.2016 podpisanej z Gminą Miasto Szczecin. Celem zadania było stworzenie możliwości współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych z całego województwa Zachodniopomorskiego. W ramach zadania obywały się szkolenia, warsztaty, prelekcje, panele dyskusyjne. Rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony Urzędu Miasta Szczecin. Wszelkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte. 

2016: Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Nazwa zadania: „Zachodniopomorski Konwent NGO”, dotacja w wysokości 6150,00 zł przyznana na podstawie umowy nr WWS/12/16 z dnia 28.04.2016 podpisanej z Województwem Zachodniopomorskim. Celem zadania było stworzenie możliwości współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych z całego województwa Zachodniopomorskiego. W ramach zadania obywały się szkolenia, warsztaty, prelekcje, panele dyskusyjne. Rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Wszelkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte. 

2016: Urząd Miasta Szczecin, Nazwa zadania: „Przygotowanie i realizacja działań w okresie od 30 maja do 5 czerwca 2016 roku w ramach organizacji X edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, zwanego dalej w treści ogłoszenia TIP oraz XV edycji Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI, zwanego dalej w treści ogłoszenia PP” na podstawie umowy CRU 15/0005254 z dnia 8 stycznia 2016 r. Rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony Urzędu Miasta Szczecin. Wszelkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte. 


2015: Urząd Miasta Szczecin, Nazwa zadania: „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji”, dotacja w wysokości 101 916,00 zł przyznana na realizację zadania publicznego na podstawie umowy nr CRU 0000268/2015 z dnia 15.01.2015 podpisanej z Gminą Miasto Szczecin. Całkowita wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego wynosiła 148 500,00 zł. Oferta wspólna wraz z Zachodniopomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie. Zadanie publiczne zakładało wspieranie organizacji pozarządowych z terenu Szczecina. Rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony Urzędu Miasta Szczecin. Wszelkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte. 

2015: Urząd Marszałkowski w Szczecinie, Nazwa zadania: „Profesjonalizacja senioralnych NGO”, dotacja w wysokości 36 140 zł przyznana na podstawie umowy nr ROPS/106/2015 z dnia 9.07.2015 podpisanej z Województwem Zachodniopomorskim. Zadanie publiczne zakładało wsparcie 10 organizacji senioralnych z terenu Szczecina powiatu Stargardzkiego, Gryfińskiego i M. Stargard. Rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Wszelkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte. 

2015: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Nazwa zadania: „Od sieci do współpracy”, dofinansowanie w wysokości 79 540,00 zł przyznane na podstawie umowy UDA-POKL.05.04.02-00-H82/14-00 podpisanej w imieniu partnerów przez lidera projektu Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS” z dnia 7 listopada 2014 r. Całkowita wysokość dofinansowania wynosi 891 307,80 zł. Fundacja Sektor 3 była partnerem projektu, który realizował działania sieciujące szczecińskie organizacje oraz organizował szkolenia dla członków sieci. Rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wszelkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte. 

2015: Urząd Miasta Szczecin, Nazwa zadania: „Przygotowanie i realizacja konferencji, seminariów, spotkań, imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w okresie 25 maja do 31 maja 2015 roku w ramach organizowanego Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (IX edycja) oraz spotkania kończącego TIP – Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI (XIV edycja)”, dotacja w wysokości 6 050,00 zł przyznana na realizację zadania publicznego na podstawie umowy nr CRU 15/0001108 z dnia 23.03.2015 r. Rozliczone w terminie, rzetelnie i bez zastrzeżeń ze strony Urzędu Miasta Szczecin. Wszelkie zakładane rezultaty zostały osiągnięte.

Skip to content