Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

1.06.2020Nabór specjalny w programie społecznik http://spolecznik.karrsa.pl/
22.05.2020Wytyczne dotyczące funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce https://nck.pl/instytucja/aktualnosci/rekomendacje-dla-domow-kultury-w-czasie-epidemii
21.05.2020Spotkanie Organizacji Pozarządowych Pod Platanami dopiero w 2021 roku. A teraz organizacje mogą wysyłać filmiki do Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin pokazujące jak radzą sobie w czasie epidemii. https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/koronawirus/koronawirus-82-w-tym-roku-bez-spotkania-pod-platanami
14.04.2020Sektor 3 Szczecin zaprasza na webinar „Realizacja zadań publicznych_koronawirus”. 17 kwietnia (piątek), godzina 13.00. Obowiązuje limit uczestników. Szczegóły pod linkiem http://sektor3.szczecin.pl/webinar-realizacja-zadan-publicznych_koronawirus/
8.04.2020W Najbliższym czasie zostanie uruchomione działanie „NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO„. Miasto Szczecin uruchomi specjalną pulę pieniędzy (100 000 zł) na dofinansowanie lub finansowanie szczecińskich inicjatyw obywatelskich, które pozwolą na niwelowanie skutków wywołanych pandemią koronawirusa. https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/koronawirus/koronawirus-45-ngo-dzis-i-jutro?fbclid=IwAR0lE0i-u33JEnIiZ8O9gnjyPi4UqJ1YPgqKByD-v1d66gt7etRbzF7G62s
12.03.2020W związku z bieżącą sytuacją, związaną  z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii, mocno została ograniczona działalność wielu sektorów życia gospodarczego oraz społecznego, w tym również organizacji pozarządowych. Dlatego też gorąco apelujemy o weryfikację projektów w ramach realizowanych zadań publicznych, zleconych Państwu przez Gminę Miasto Szczecin, pod kątem koniecznych zmian (np. odwołanie, zawieszeniu lub przesunięciu w czasie zaplanowanych działań, przedsięwzięć), a także poinformowanie o tym fakcie drogą e-mail właściwy dla danego zadania Wydział lub Biuro Urzędu Miasta Szczecin.
03.04.202031 marca 2020 r. weszły w życie przepisy umożliwiające modyfikację zasad rozliczania dotacji w związku z epidemią koronawirusa – art. 15zzl ust. 1-2 tzw. specustawy koronawirusowej (zwanej też “Tarczą”). Przepisy te pozwalają na przedłużanie terminów na składanie sprawozdań z wykonanych zadań, rozliczanie dotacji z pominięciem terminów wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz na uznawanie za uzasadnione wydatków poniesionych na sfinansowanie działań odwołanych w następstwie epidemii.
Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/zlecanie-zadan-w-tarczy-na-co-moga-liczyc-ngo-sy