Rządowa pomoc dla trzeciego sektora – specustawa

23.06.2020Tarcza 4.0 http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000108601.pdf
22.05.2020Infografika z zebranymi informacjami nt. rozwiązań antykryzysowych dla organizacji pozarządowych https://publicystyka.ngo.pl/tarcza-dla-ngo-infografika
14.05.2020Tarcza 3.0 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/875
27.04.2020Tarcza 2.0 ZUS dla organizacji pozarządowych https://publicystyka.ngo.pl/organizacje-pozarzadowe-w-tarczy-zwolnienie-50-z-zus
24.04.2020Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej w czasie pandemii COVID-19 https://psz.praca.gov.pl/-/12228097-tarcza-antykryzysowa-covid-19
23.04.2020Tarcza antykryzysowa 2.0 pytania i odpowiedzi dla NGO https://www.niw.gov.pl/pytania-dotyczace-tarczy-antykryzysowej/
16.04.2020Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór głoszono nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. https://szczecin.praca.gov.pl/-/12118215-nabor-na-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-organizacji-pozarzadowych-art-15zze?fbclid=IwAR35rOr07l9LQyU2zxaSu8Ozrl6MNEk0l7IgHToePqKm4TsS2WgkPKNzZlI
31.03.2020Tarcza antykryzysowa dla ludzi i instytucji kultury – https://www.niw.gov.pl/tarcza-antykryzysowa-dla-ludzi-i-instytucji-kultury/
31.03.2020Terminy składania rocznych sprawozdań finansowych za 2019 r. przedłużone – https://www.niw.gov.pl/terminy-skladania-rocznych-sprawozdan-finansowych-za-2019-rok-przedluzone/
31.03.2020Kilka zmian, które ułatwią Państwa działalność powinna dać także specustawa. Więcej szczegółów na jej temat znajdziecie między innymi tutaj – https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/ngo-i-kultura2 oraz https://publicystyka.ngo.pl/pozarzadowa-tarcza-antykryzysowa. Polecamy także śledzenie na bieżąco portalu ngo.pl, na którym znajdziecie pakiet świeżych informacji związanych z funkcjonowaniem trzeciego sektora w czasie epidemii SARS-CoV-2.