Jest ciężko, ale walczymy bo KTO jak nie NGO?! W najbliższy piątek zapraszamy na webinar poświęcony realizacji zadań publicznych w czasie epidemii COVID-19.

Data i godzina: 17 kwietnia (piątek) godzina 13.00 – 15.00. Pierwsza godzina zakłada omówienie najważniejszych kwestii przez prowadzącego. Druga godzina będzie poświęcona na pytania od uczestników.

Spotkanie poprowadzi Pan Artur Gluziński – absolwent Instytutu Polityki Społecznej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi (ze szczególnym uwzględnieniem procesu przekazywania i rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych). Doświadczony szkoleniowiec, wykładowca akademicki (Collegium Civitas, Uniwersytet Warszawski), autor książki Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (2005).

Podczas spotkania będą omawiane następujące zagadnienia:

  • co robić kiedy nie mam możliwości realizacji zadania zgodnie z zawartą umową,
  • czy możliwe jest zastąpienie pewnych działań innymi,
  • czy można cześć działań realizować zdalnie,
  • jak przygotować aktualizację kosztorysu, planu i harmonogramu,
  • jak wygląda i z czym wiąże się rozwiązanie umowy za porozumieniem stron,
  • na jakie wsparcie można liczyć w ramach tarczy antykryzysowej: zwolnienie z ZUS, podatku, wsparcie pomostowe dla NGO.

Uwaga:

  • liczba miejsc ograniczona (20),
  • pierwszeństwo w rekrutacji mają przedstawiciele szczecińskich organizacji pozarządowych,
  • webinar może zostać odwołany w dowolnym momencie ze względu na nieprzewidziane sytuacje,
  • prosimy się upewnić, że podany adres mailowy jest prawidłowy. Na wskazane adresy zostanie wysłany link do webinaru oraz jednorazowe hasło dostępu.

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem (TUTAJ).