Mail: biuro@sektor3.szczecin.pl   Telefon: 91-350-82-99

Likwidacja Fundacji Hot-Point

Krzysztof Sowa, Likwidator Fundacji na rzecz promocji miast i atrakcji miejskich „Hot-Point” w likwidacji z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Zawadzkiego 49/6 (71-246), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000400902, informuje, iż w dniu 1 listopada 2019 r. Zarząd Fundacji podjął uchwałę o jej rozwiązaniu. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli...

Pozwól sobie siebie kochać – konferencja

Stowarzyszenie Widzących Więcej serdecznie zaprasza na Konferencję pt. „Pozwól sobie siebie kochać”. Podczas konferencji wystąpią  specjaliści z zakresu psychologii oraz terapii uzależnień przedstawiając aktualną wiedzę kliniczną w temacie syndromów DDA oraz DDD.

Wszyscy równi – dyskusja

Mimo wielu działań w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, nadal wielu mieszkańców Unii Europejskiej spotyka się z dyskryminacją ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek i płeć. Co możemy sami zrobić w tej kwestii? Jak przeciwdziałać dyskryminacji? Co w tym zakresie robi Unia Europejska?

Włącz inicjatywę |Coś od seniorów, dla wszystkich. O inicjatywach realizowanych przez seniorów

Seniorzy to potencjalni aktywiści i animatorzy – często mają więcej czasu na działanie, ogromne doświadczenie oraz entuzjazm, który trudno zatrzymać. Czasami nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak wiele wydarzeń i akcji organizowanych jest przez nich lub przy ich ogromnym wsparciu. Co więcej, wiele z działań realizowanych przez osoby powyżej 60. roku życia skierowanych jest...

Partnerzy Sektor 3 Szczecin

Jesteśmy członkiem

BIP