Jak często zdarza Wam się westchnąć: „Kiedyś to ludzie jakoś bliżej siebie żyli”? Czy przechodząc przez własne podwórko marzy Wam się tam przestrzeń, z której moglibyście korzystać wspólnie z sąsiadami? Czy macie pomysł na działanie na własnej ulicy, ale nie wiecie jak się za to zabrać?

Nie warto narzekać i smucić się z powodu tego, że sąsiedzi się nie znają! Weźcie sprawy w swoje ręce! Czasem wystarczy małe działanie, świetny pomysł i dużo energii, by wprowadzić nowe życie do najbliższego otoczenia. Najtrudniejsze jest przy tym zarażenie entuzjazmem tych, którzy na zmianie najwięcej zyskają albo stracą. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak nie działać samemu/samej i jak aktywizować wokół wspólnych spraw najbliższe społeczności – ten warsztat jest dla Ciebie!

Podczas spotkania omówimy:

  • sposoby angażowania i aktywizowania społeczności lokalnych (sąsiadów, użytkowników przestrzeni itp.)
  • dobre praktyki w ramach niestandardowych działań w najbliższej przestrzeni
  • jak i gdzie szukać informacji czy wsparcia tak, by działać zgodnie z prawem.

A ponadto krótko opowiemy o:

  • sposobach i metodach przekładania pomysłu na język projektu
  • możliwościach finansowania działań (jak: Inicjatywa Lokalna itd.)

termin spotkania: 9 listopada 2019
czas: 11.00 – 16.00
miejsce: 
ŚRODEK. Śródmiejski Punkt Sąsiedzki
zgłoszenia: formularz zgłoszeniowy (obowiązuje kolejność zgłoszeń)

Odpowiemy też na wszystkie pytania, które możecie mieć, a sytuacja warsztatowa będzie okazją do omówienia także sukcesów i niepowodzeń różnych. Warsztat poprowadzą Kinga Rabińska i Paulina Stok-Stocka ze Stowarzyszenia OSWAJANIE SZTUKI.

Spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Do zobaczenia!
Warsztat realizowany w ramach zadania publicznego „Inicjatywa Lokalna”, finansowego ze środków Miasta Szczecin.

W ramach spotkania poruszone zostanie, również, zagadnienie INICJATYWY LOKALNEJ i możliwości wykorzystania narzędzia do działania lokalnego. Inicjatywa lokalna to sposób na realizację nawet najmniejszych działań wokół siebie, własnego podwórka czy sąsiadów. Dzięki połączeniu środków z Gminy i pracy społecznej inicjatorów zmiany, wspólnie wypracujesz inicjatywę dla najbliższego otoczenia. Dzięki temu każdy pomysł będzie wspólnym działaniem, które zmienia najmniejsze inicjatywy w wielkie możliwości.


Kinga Rabińska – koordynatorka projektów, animatorka i organizatorka kultury. Prezeska Stowarzyszenia OSWAJANIE SZTUKI prowadzącego m.in. ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki w Szczecinie. Pomysłodawczyni i realizatorka działań aktywizujących społeczności lokalne przy wykorzystaniu kultury i sztuki, także na obszarze rewitalizacji. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi i krajowymi projektami społeczno-artystycznymi, kulturalnymi oraz projektami o charakterze promocyjno-informacyjnym. Od 2011 do 2017 współtworzyła INKU Szczeciński Inkubator Kultury, od 2017 jest koordynatorką akcji społecznej „Słyszę dobre dźwięki”, realizowanej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016) oraz Prezydenta Miasta Szczecin (2017). Inicjatorka i koordynatorka projektu GALERIE [OD] ULICY, w ramach którego witryny dawnych lokali piwnicznych są remontowane i oddawane artystom jako mikro galerie w przestrzeni publicznej. Prowadzi warsztaty dla młodych organizacji i artystów oraz warsztaty twórcze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Autorka i realizatorka projektów przeznaczonych dla grup zagrożonych wykluczeniem społeczno-kulturalnym, w tym projektu „na mieście w (kon)tekście” (program SENIORZY W AKCJI, 2018), w ramach którego grupa seniorów i wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wspólnie zaprojektowała i wykonała interwencje street artowe w przestrzeni miasta. Autorka publikacji z zakresu edukacji nieformalnej i kulturalnej. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi. Szczecin to dla niej miejskie laboratorium pomysłów i idei. 

Paulina Stok-Stocka – menadżerka projektów, fundraiserka, animatorka kultury. Wiceprezeska Stowarzyszenia OSWAJANIE SZTUKI, które od 2017 r. prowadzi ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki. W szczecińskich organizacjach pozarządowych działa od 2010 r. Od 2014 r. pracuje w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, na stanowisku Głównego Specjalisty ds. współpracy partnerskiej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków finansowych na realizację projektów kulturalnych i społecznych, a także ich koordynacji. Realizowała zarówno małe oddolne działania na bazie pracy wolontariackiej i w oparciu o własne zasoby rzeczowe, po projekty o wartości kilkuset tysięcy złotych.