dofinansowanie

Mini szkolenie: wnioski o dotacje publiczne

Od 3 września 2016 roku obowiązują nowe wzory wniosków o dotacje, składane przez organizacje pozarządowe, które chcą uzyskać wsparcie finansowanie na proponowane przez siebie zadania publiczne. Zapraszamy na spotkanie o tym jak się zmieniły i jak je właściwie wypełniać.

(więcej…)

Finansowanie organizacji pozarządowych – granty

Finansowanie organizacji pozarządowych w Polsce to jeden z najbardziej palących tematów, poruszanych wśród tworzących i funkcjonujących w tej strefie. Skąd fundacje i stowarzyszenia mogą brać pieniądze na swoje działania? Gdzie szukać środków i z jakich możliwości skorzystać? Poniższy artykuł stanowi cząstkowy przegląd informacji dotyczący wybranych źródeł (znanych i mniej znanych) dla organizacji III sektora w Polsce.

(więcej…)

Spotkania informacyjne dot. konkursów ze środków ZWW

W związku z konkursami ofert z zakresu polityki społecznej Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaplanował spotkania informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w powyższych konkursach. W trakcie spotkań zostaną przedstawione główne założenia i cele zadań, których realizację Samorząd Województwa postanawia zlecić organizacjom pozarządowym oraz najczęstsze błędy, popełnianie w składanych ofertach.  

(więcej…)

Skip to content