Czasem nie trzeba wiele, by zmienić przestrzeń wokół siebie na bardziej przyjazną, a często przez to – bardziej funkcjonalną. Zapraszamy na warsztat, w ramach którego wspólnie zastanowimy się, jak to zrobić.

Bardzo często przestrzeń wokół nas nie spełnia standardów, które na nią nakładamy. Zdarza się, że są to braki funkcjonalne, jak np. zero ławeczek na podwórku, na których można przysiąść z sąsiadką i chwilę porozmawiać. Często towarzyszą im także braki estetyczne, co oznacza, że nawet gdyby ta ławeczka tam była, to i tak nikt na niej nie usiądzie, bo trzeba do niej dotrzeć przez morze błota z widokiem na odrapaną ścianę.

termin spotkania: 7 grudnia 2019
czas: 11.00 – 16.00
miejsce: ŚRODEK. Śródmiejski Punkt Sąsiedzki
zgłoszenia: formularz zgłoszeniowy (obowiązuje kolejność zgłoszeń)

Podczas spotkania omówimy:

  • sposoby angażowania i aktywizowania społeczności lokalnych (sąsiadów, użytkowników przestrzeni itp.) wokół działań zmierzających do estetyzacji przestrzeni wspólnych,
  • to, jak wyszukiwać i współpracować z artystami/twórcami,
  • realia produkcyjne przy działaniach tego typu (wydruki, materiały itp.),
  • dobre praktyki w ramach działań w tym temacie,
  • jak i gdzie szukać informacji czy wsparcia tak, by działać zgodnie z prawem.

A ponadto krótko opowiemy o:

  • sposobach i metodach przekładania pomysłu na język projektu,
  • możliwościach finansowania działań.

Odpowiemy też na wszystkie pytania, które możecie mieć, a sytuacja warsztatowa będzie okazją do omówienia także sukcesów i niepowodzeń różnych. Wyjdziemy też na krótki spacer! Warsztat poprowadzą Kinga Rabińska i Paulina Stok-Stocka ze Stowarzyszenia OSWAJANIE SZTUKI.

Spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Do zobaczenia!
Warsztat realizowany w ramach zadania publicznego „Inicjatywa Lokalna”, finansowego ze środków Miasta Szczecin.

W ramach spotkania poruszone zostanie, również, zagadnienie INICJATYWY LOKALNEJ i możliwości wykorzystania narzędzia do działania lokalnego. Inicjatywa lokalna to sposób na realizację nawet najmniejszych działań wokół siebie, własnego podwórka czy sąsiadów. Dzięki połączeniu środków z Gminy i pracy społecznej inicjatorów zmiany, wspólnie wypracujesz inicjatywę dla najbliższego otoczenia. Dzięki temu każdy pomysł będzie wspólnym działaniem, które zmienia najmniejsze inicjatywy w wielkie możliwości.


Kinga Rabińska – koordynatorka projektów, animatorka i organizatorka kultury. Prezeska Stowarzyszenia OSWAJANIE SZTUKI prowadzącego m.in. ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki w Szczecinie. Pomysłodawczyni i realizatorka działań aktywizujących społeczności lokalne przy wykorzystaniu kultury i sztuki, także na obszarze rewitalizacji. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi i krajowymi projektami społeczno-artystycznymi, kulturalnymi oraz projektami o charakterze promocyjno-informacyjnym. Od 2011 do 2017 współtworzyła INKU Szczeciński Inkubator Kultury, od 2017 jest koordynatorką akcji społecznej „Słyszę dobre dźwięki”, realizowanej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016) oraz Prezydenta Miasta Szczecin (2017). Inicjatorka i koordynatorka projektu GALERIE [OD] ULICY, w ramach którego witryny dawnych lokali piwnicznych są remontowane i oddawane artystom jako mikro galerie w przestrzeni publicznej. Prowadzi warsztaty dla młodych organizacji i artystów oraz warsztaty twórcze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Autorka i realizatorka projektów przeznaczonych dla grup zagrożonych wykluczeniem społeczno-kulturalnym, w tym projektu „na mieście w (kon)tekście” (program SENIORZY W AKCJI, 2018), w ramach którego grupa seniorów i wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wspólnie zaprojektowała i wykonała interwencje street artowe w przestrzeni miasta. Autorka publikacji z zakresu edukacji nieformalnej i kulturalnej. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi. Szczecin to dla niej miejskie laboratorium pomysłów i idei.

Paulina Stok-Stocka – menadżerka projektów, fundraiserka, animatorka kultury. Wiceprezeska Stowarzyszenia OSWAJANIE SZTUKI, które od 2017 r. prowadzi ŚRODEK Śródmiejski Punkt Sąsiedzki. W szczecińskich organizacjach pozarządowych działa od 2010 r. Od 2014 r. pracuje w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, na stanowisku Głównego Specjalisty ds. współpracy partnerskiej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków finansowych na realizację projektów kulturalnych i społecznych, a także ich koordynacji. Realizowała zarówno małe oddolne działania na bazie pracy wolontariackiej i w oparciu o własne zasoby rzeczowe, po projekty o wartości kilkuset tysięcy złotych. Doradza podmiotom, organizacjom i grupom nieformalnym w przygotowaniu i realizacji projektów, w tym w opracowaniu strategii pozyskiwania funduszy.