konkurs

Pozarządowy Szczecin 2022 | konkurs

Zapraszamy organizacje pozarządowe[1] i grupy nieformalne[2] ze Szczecina  do udziału w Konkursie „Pozarządowy Szczecin”, poprzez zgłaszanie zadań publicznych realizowanych w sferze pozarządowej (projekty, wydarzenia, inicjatywy społeczne, zadania), o charakterze społecznym, bez względu na sferę pożytku publicznego, której dotyczą, zrealizowanych w roku 2021 i 2022, na terenie Miasta Szczecin.

W edycji 2022 można zgłaszać inicjatywy zrealizowane w terminie od 1 września 2021 do 30 września 2022 roku.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu miasta Szczecin, posiadających swoją siedzibę na terenie Szczecina oraz zgłaszających inicjatywy/ projekty, zrealizowane na terenie Szczecina.

Zgłoszenie w tegorocznym konkursie nie może dotyczyć inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu.

Celem Konkursu jest upowszechnienie działalności organizacji pozarządowych z terenu Szczecina, działających na terenie miasta i prowadzących swoje inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, prezentacja i nagrodzenie najlepszych, najbardziej znaczących i oddziałujących na mieszkańców Szczecina projektów i inicjatyw, które przyczyniają się nie tylko do upowszechniania działalności III sektora, na terenie Szczecina, ale również do prezentacji aktywnego, kreatywnego miasta, jako przestrzeni sprzyjającej rozwojowi inicjatyw społecznych.

Nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach:

  • projekt społeczny – inicjatywa na rzecz określonej przez organizację pozarządową grupy
  • akcja społeczno-obywatelska – inicjatywa uczestnika podejmowana wraz z mieszkańcami, gdzie zaangażowanie w akcję mieszkańców jest jego kluczowym elementem
  • projekt społeczno-obywatelski – zadanie/ inicjatywa/ działanie/ akcja skierowana na przeciwdziałanie skutkom inwazji zbrojnej w Ukrainie: wsparcie uchodźców, organizacji oraz społeczności lokalnych

Oceny nadesłanych zgłoszeń oraz wyboru nagrodzonych i wyróżnionych dokona Kapituła Konkursu składająca się

z minimum czterech Członków, w tym m. in. z: Fundacji Sektor 3, Urzędu Miasta Szczecin, Szczecińskiej Rady Pożytku Publicznego oraz  przedstawiciela mieszkańców Szczecina. Kapituła może również zadecydować o przyznaniu nagrody specjalnej. Nagroda ta może zostać przyznana w którejkolwiek z kategorii, jeśli Kapituła uzna, że przedsięwzięcie, działanie zrealizowane przez nagradzany podmiot zasługuje na nominację ze względu na jego nowatorski charakter, innowacyjność, inne walory, osiągnięcia lub właściwości.

Nagrodą główną, w każdej z 3 kategorii, jest bon o wartości 3500 zł brutto, przeznaczony na sfinansowanie potrzeb (celów statutowych), wskazanych przez nagrodzoną organizację/ grupę nieformalną. Nagrodami – wyróżnieniami, w każdej z 3 kategorii, jest bon o wartości 600  zł, przeznaczony na sfinansowanie potrzeb (celów statutowych), wskazanych przez nagrodzoną organizację/ grupę nieformalną. Zwycięzcy w danej kategorii Konkursu, oprócz nagrody głównej  otrzymają statuetkę oraz dyplom okolicznościowy.


Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ.

Można zgłosić dowolną ilość uczestników i inicjatyw. Przedmiotem oceny, w edycji 2022, będą inicjatywy zrealizowane w terminie od 1 września 2021 do 30 września 2022 roku.

Zgłoszenie uczestnika dokonywane jest poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego:

  1. za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub składając go osobiście w biurze Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przy al. Wojska Polskiego 63 w Szczecinie,
  2. przesyłając podpisany skan formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie od 3 do 31 października 2022 (do godz. 23.59) włącznie (obowiązuje data wpływu zgłoszenia). Inne formy przyjmowania zgłoszeń nie będą uwzględniane. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone w pierwszym tygodniu grudnia 2022 r.

Organizatorem Konkursu pn. „Pozarządowy Szczecin”, zwanego dalej Konkursem jest Fundacja Sektor 3 poprzez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 z siedzibą w Szczecinie oraz Gmina Miasto Szczecin.

Dodatkowe informacje na temat konkursu dostępne są w załącznikach poniżej:


[1] należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

[2] składające się minimum z dwóch osób, działające na terenie Szczecina, które realizują działania na rzecz mieszkańców Szczecina, z wyłączeniem inicjatyw realizowanych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Pozarządowy Szczecin 2021 | konkurs

Zapraszamy organizacje pozarządowe[1] i grupy nieformalne[2] ze Szczecina  do udziału w Konkursie „Pozarządowy Szczecin”, poprzez zgłaszanie zadań publicznych realizowanych w sferze pozarządowej (projekty, wydarzenia, inicjatywy społeczne, zadania), o charakterze społecznym, bez względu na sferę pożytku publicznego, której dotyczą, zrealizowanych w roku 2020 i 2021, na terenie Miasta Szczecin. W edycji 2021 można zgłaszać inicjatywy zrealizowane w terminie od 1 września 2020 do 30 września 2021 roku.

(więcej…)

VIII edycja konkursu grantowego Odkryj e-wolontariat

Masz pomysł na stronę WWW, aplikację, kampanię społeczną lub inny projekt, dzięki któremu Internauci będą mogli przyczynić się do zmieniania świata na lepsze? Zgłoś go dokonkursu „Odkryj e-wolontariat” i twórz #DobryInternet! Do wygrania udział w programie edukacyjnym, wsparcie mentorów i granty w wysokości 10 000 zł.

(więcej…)

Dobroczyńca roku 2016

Dobroczyńca roku 2016 wystartował! Można zgłaszać firmy lub fundacje korporacyjne, które w realny sposób wspierały organizacje pozarządowe. Czy są firmy ze Szczecina (i okolic), które warto zgłosić?

(więcej…)

Wyniki konkursu na lokal

W dniu 4.05.2015 rozstrzygnęliśmy zgodnie z regulaminem konkurs na wynajem lokalu w Sektorze3. Do konkursu zgłosiły się dwie organizacje:

  • Fundacja "Edukatio",
  • Uczniowski Klub Sportowy SP35 Pomerania-Szczecin.

Ostatecznie zdecydowaliśmy, że możliwość wynajmu lokalu 4/12 otrzyma Fundacja "Edukatio".

Podkreślamy jednocześnie, że z dużym szacunkiem i uznaniem podchodzimy do działań drugiej organizacji i przypominamy o możliwości regularnego korzystania ze wsparcia infrastrukturalnego oferowanego przez Sektor3 (sala komputerowa, sala warsztatowa, sala do spotkań, dostęp do kserokopiarki).

Skip to content