mikroDOTACJE

#mikroDOTACJE2022 | wsparcie:Ukraina

UWAGA – w związku z konfliktem militarnym w Ukrainie uległ zmianie Regulamin Programu. W ramach programu wyodrębniono nabór doraźny „wsparcie: Ukraina” a alokacja środków finansowych na poszczególne nabory uległa zmianie. Aneks do regulaminu: LINK

(więcej…)
#mikrodotacje 2022 | spotkania informacyjne

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących programu regrantingowego dla szczecińskich organizacji pozarządowych, który ruszy 1 marca 2022 roku.

(więcej…)
Grafika. Na białym w centralnej części znajduje się napis mikroDOTACJE. Po lewej stronie od napisu znajdują się 3 kolorowe figurki ludzi. Pod napisem znajduje się napis współfinansowane ze środków Miasta Szczecin oraz logotyp Fundacji Sektor 3 oraz Gminy Miasto Szczecin.
#mikroDOTACJE2021 wyniki trzeciego naboru

Przedstawiamy listę rankingową drugiego naboru w konkursie #mikroDOTACJE2021 Na liście znajduje się przyznana punktacja wraz z kwotą dofinansowania poszczególnych projektów. Organizacjom, które otrzymały dofinansowanie serdecznie gratulujemy, te, którym tym razem się nie udało zapraszamy do kolejnych naborów.

Wyniki oceny formalnej w trzecim naborze #mikroDOTACJE2021

Wyniki oceny merytorycznej w trzecim naborze #mikroDOTACJE2021

Grafika. Na białym w centralnej części znajduje się napis mikroDOTACJE. Po lewej stronie od napisu znajdują się 3 kolorowe figurki ludzi. Pod napisem znajduje się napis współfinansowane ze środków Miasta Szczecin oraz logotyp Fundacji Sektor 3 oraz Gminy Miasto Szczecin.
mikroDOTACJE2021 trzeci nabór

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin zaprasza szczecińskie organizacje pozarządowe do składania ofert w trzecim naborze wniosków w programie #mikroDOTACJE 2021.

(więcej…)
Grafika. Na białym w centralnej części znajduje się napis mikroDOTACJE. Po lewej stronie od napisu znajdują się 3 kolorowe figurki ludzi. Pod napisem znajduje się napis współfinansowane ze środków Miasta Szczecin oraz logotyp Fundacji Sektor 3 oraz Gminy Miasto Szczecin.
#mikroDOTACJE2021 wyniki drugiego naboru

Przedstawiamy listę rankingową drugiego naboru w konkursie #mikroDOTACJE2021 Na liście znajduje się przyznana punktacja wraz z kwotą dofinansowania poszczególnych projektów. Organizacjom, które otrzymały dofinansowanie serdecznie gratulujemy, te, którym tym razem się nie udało zapraszamy do kolejnych naborów.

(więcej…)
Grafika. Na białym w centralnej części znajduje się napis mikroDOTACJE. Po lewej stronie od napisu znajdują się 3 kolorowe figurki ludzi. Pod napisem znajduje się napis współfinansowane ze środków Miasta Szczecin oraz logotyp Fundacji Sektor 3 oraz Gminy Miasto Szczecin.
#mikroDOTACJE 2021 drugi nabór ruszył!

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin zaprasza szczecińskie organizacje pozarządowe do składania ofert w drugim naborze wniosków w programie #mikroDOTACJE 2021.

(więcej…)
Skip to content