Zapraszamy szczecińskie organizacje pozarządowe do składania wniosków w pierwszym naborze wniosków w ramach programu #mikroDOTACJE 2023

Organizacje i grupy nieformalne działające na terenie Szczecina i na rzecz Szczecinian zapraszamy do składania wniosków o realizację mikrodotacji. Ogłaszamy start pierwszego naboru wniosków, na które czekamy od 27 lutego do 20 marca 2023 roku. Realizacja zadań możliwa jest w terminie od 1 kwietnia do 31 lipca 2023 roku.

Program #mikroDOTACJE2023 to kontynuacja, rozpoczętego w 2016 roku, programu wspierania organizacji pozarządowych z terenu Miasta Szczecin, na zasadach regrantingu. Od 2016 roku Operatorem środków finansowanych pochodzących z budżetu Miasta Szczecin jest Fundacja Sektor 3, która prowadzi Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 Szczecin.

W roku 2023 na realizację inicjatyw przeznaczonych zostanie 80 000 zł, które będą rozdysponowane w dwóch naborach:

 • w naborze 1 – 40.000 zł,
 • w naborze 2 – 40.000 zł.

W szczególnych przypadkach, Komisja Oceny Wniosków, może zdecydować o zwiększeniu lub zmniejszeniu środków finansowych w danym naborze.

Minimalna kwota dofinansowania mikrodotacji wynosi 1.000,00 zł brutto, a maksymalna kwota dofinansowania mikrodotacji może wynieść 3.000,00 zł brutto. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej 10% wkładu własnego osobowego i/lub wkładu finansowego, w stosunku do wnioskowanej kwoty na realizację mikrodotacji.

Za priorytetowe działania w pierwszym naborze wniosku uznaje się:

 • działania prowadzone w ramach realizacji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych 2023 w okresie 22-27 maja 2023 roku,
 • inicjatywy na rzecz seniorów, dzieci i młodzieży szkolnej lub
 • realizowane przez młode organizacje pozarządowe.

W roku 2023 skupiamy się również na wartości proponowanych rezultatów, które mają być osiągnięte przez realizację działań oraz proponowanych zmianach jakie organizacje chcą wprowadzić poprzez swoje działania. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w regulaminie konkursu oraz dokumentach konkursowych.

UWAGA – wymogiem formalnym otrzymania dotacji jest spełnienie zasad dostępności


Zainteresowane osoby i organizacje zapraszamy również na spotkania informacyjne:

 1. Spotkanie informacyjne online 1 – 02.03.2023 (czwartek), godz. 17.00
 2. Spotkanie informacyjne online 2 – 11.03.2023 (sobota), godz. 11.00
 3. Spotkanie informacyjne online 3 – 14.03.2023 (wtorek), godz. 14.00

LINK do rejestracji na spotkanie (proszę wybrać jeden z terminów) znajduje się TUTAJ

Po rejestracji otrzymacie Państwo wiadomość mailową wraz z właściwym linkiem do spotkania oraz instrukcją dołączenia. Do uczestniczenia w szkoleniu nie są wymagane kamery oraz mikrofony. Wszelkie pytania będzie można zadawać pisemnie, na czacie. Ilość uczestników szkolenia jest ograniczona – decyduje kolejność rejestracji.

Najważniejsze dokumenty:

 1. karta poglądowa oceny formalnej
 2. karta poglądowa oceny merytorycznej
 3. regulamin
 4. instrukcja do oferty

UWAGA!!! Wnioski w ramach konkursu mikroDOTACJE mogą być składane TYLKO poprzez platformę WITKAC.PL


Kontakt dla wnioskodawców: Agata Margraf-Wojciechowska, Jakub Sztombka: biuro@sektor3.szczecin.pl, telefon 91 350 82 99, poprzez system Witkac.pl