Sprawozdawczość w organizacji nie jest kaprysem urzędów a narzędziem do budowania wizerunku organizacji. Sektor 3 Szczecin przypomina wszystkim NGOsom, że do 31 marca należy wysłać CIT-8 do Urzędu Skarbowego. Jest to jedna z pierwszych ważnych dat związanych ze sprawozdawczością w organizacji. 

  

Sprawozdawczość w organizacji to obowiązek nie tylko dla OPP 1%

Organizacje pozarządowe oprócz pewnych przywilejów mają swoje obowiązki. Jednym z nich jest coroczna sprawozdawczość. Dla niektórych jest to tylko formalność, dla innych powód do zdenerwowania. Niektóre organizacje nie wiedzą jak poprawnie wypełnić dokumenty, przez co mają problem z terminowym złożeniem sprawozdania. Wszystkich potrzebujących wsparcia zapraszamy do SCWOP Sektor 3. Od 2010 pomagamy szczecińskim organizacjom w pokonywaniu takich barier. Na codzień pomagamy, sprawdzamy, podpowiadamy co zrobić aby uniknąć błędów. Wszystko całkowicie bezpłatnie.

Pierwszym ważnym terminem związanym ze sprawozdawczością organizacji jest 31 marca (w tym roku jest to czwartek). Do tego dnia należy przesłać do odpowiedniego Urzędu Skarbowego CIT-8 (wraz z załącznikami). Najczęściej CIT-8 wypełnia się w oparciu o sprawozdanie finansowe, jednak nie jest ono wymagane na tym etapie. Najważniejsze, aby pamiętać że 31 marca jest datą nieprzekraczalną. 

Baza sprawozdań organizacji pożytku publicznego

(baza sprawozdań organizacji pożytku publicznego na stronie ministerialnej) 

 

Zmiany od 2016

Rok 2016 to duże zmianyy w zakresie sprawozdawczości wynikające z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o Pożytku Publicznym i o Wolontariacie.Warto wiedzieć co się zmieniło, a co obowiązuje według "starych" zasad. W tym celu przygotowaliśmy dla naszych NGOsów szkolenie, spotkanie z ekspertem, pakiety informacyjne oraz zwiększoną ilość doradztwa księgowego. 

 


SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ORGANIZACJI – PAMIĘTAJ DO 31 MARCA WYSŁAĆ CIT-8!


 

Jak skorzystać ze wsparcia Sektor 3

W marcu przewidzieliśmy kilka form wsparcia związanego z pomocą przy sprawozdawczości. Zaczynamy szkoleniem, które odbędzie się 12 marca. Podczas 6 godzin Pani Justyna Maćkowiak z Centrum Biznesu naświetli jakie zmiany pojawiły się w 2016 i jak one rzutują na sprawozdawczość. Następnie 18 marca zapraszamy na konsultacje grupowe z księgową, podczas których omówione zostaną bieżące problemy uczestników, wynikające ze zmian w sprawozdawczości. Ze względu na wygodę pracy w spotkaniu będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 10 osób. Przez cały marzec jesteśmy przygotowani na zwiększone zapotrzebowanie konsultacji księgowych. W między czasie będziemy publikować całą masę informacji i przydatnych wskazówek dla osób wypełniających CIT-8 i przygotowujących sprawozdania. 

Aby skorzystać ze wsparcia Sektor 3 dot.:

  • szkolenia – należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie (LINK),
  • konsultacji – należy wypełnic formularz kontaktowy dostpęny pod adresem (LINK),
  • konsultacji grupowych – więcej informacji wkrótce 

Oczywiście warto też monitorować stronę www.sektor3.szczecin.pl, naszego facebooka czy twittera. Na każdej z podanych stron będziemy publikować aktualne ogłoszenia. 


Sprawozdawczość w organizacji - ważne terminy

(infografika przedstawiająca najważniejsze terminy związane ze sprawozdawczością organizacji pozarządowych. Źródło: portal ngo.pl)