Konsultacje księgowe dla organizacji

Na czym polega prowadzenie księgowości w organizacji? Jak wygląda sprawozdanie finansowe OPP? Kiedy i jakie formularze należy złożyć w Urzędzie Skarbowym? Jak wydzielić na kontach odpłatną działalność pożytku publicznego? Nie znasz odpowiedzi, a może w ogóle nie wiesz o co chodzi w pytaniach? Zapraszamy do kontaktu ze specjalistą. Sektor 3 Szczecin oferuje bezpłatne konsultacje z zakresu księgowości i sprawozdawczości organizacji pozarządowych. 

Konsultacje księgowe sa prowadzone przez Justynę Maćkowiak:

od 1997 roku pracuje lub współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy przy zakładaniu, prowadzeniu i zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Pomagała przy prowadzeniu księgowości, rozliczaniu projektów unijnych i dotacji celowych, sporządzaniu sprawozdań z działalności organizacji, sprawozdań finansowych, sprawozdań merytorycznych przy rozliczaniu dotacji, zatrudnianiu pracowników, prowadzeniu polityki finansowej.

Z Sektorem 3 współpracuje od 2010 roku w zakresie szkoleń i doradztwa księgowego dla organizacji pozarządowych.

Konsultacje księgowe dla organizacji – jak skorzystać?

Konsultacje prawne dla organizacji są skierowane do szczecińskich organizacji pozarządowych. Aby zgłosić się na konsultacje  należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

formularz zgłoszeniowy - konsultacje księgowe dla organizacji

UWAGA!! Konsultacje ksiegowe nie są opiniami radcy podatkowego! 

Skip to content