Mapa dostępności

Od 2019 roku realizacja inicjatyw, których finansowanie pochodzi ze środków publicznych, powinna zakładać działania związane z zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami – na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240).

W ramach realizacji zadania publicznego „Dostępność w praktyce 2023” współfinansowanego ze środków Miasta Szczecin, obok stworzonego przewodnika Narzędziownik. Przewodnik po dostępności dla NGO, powstała mapa zasobów oferowanych przez szczecińskie podmioty działające na rzecz III sektora, które w odpowiednich warunkach i potrzebach mogą być wykorzystywane do realizacji zadań publicznych.

Dodatkowe informacje nt. zasad dostępności można znaleźć również z pierwszym przewodniku o dostępności stworzonym przez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 dostępnym tutaj:

Organizacje i podmioty, które chciałyby dodać swoje miejsca do mapy prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj.

Skip to content