Coaching to indywidualne narzędzie rozwoju, jest w pełni dostosowany do indywidualnych potrzeb nie tylko osób indywidualnych ale również całych organizacji. Dzięki temu sprawia, że organizacje rozwijają się szybciej i osiągają bardziej satysfakcjonujące rezultaty. Skuteczny coaching polega na tworzeniu przyszłości.

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Szczecina do skorzystania z bezpłatnej oferty coachingu – długofalowego i zindywidualizowanego doradztwa. Coaching skierowany jest do organizacji pozarządowych zainteresowanych wypracowaniem spójnego planu działań pod okiem specjalisty.


Do dyspozycji organizacji jest 10 godzin wsparcia. Wszystkie zainteresowane organizacje zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ. Plan spotkań obejmuje: 2 godziny spotkania z osobami kierującymi działaniami danej organizacji oraz 8 godzin pracy wspólnej. Termin spotkań ustalany jest indywidualnie z każdą organizacji na pierwszym spotkaniu. Rekrutacja organizacji na coaching odbywa się do wyczerpania miejsc. Wsparciem coachingowych obejętych zostanie maksymalnie 10 organizacji.


Czym jest coaching grupowy? Coaching grupowy – wspieranie grupy w osiąganiu założonych przez nią celów poprzez kierowanie rozwojem zdolności i kompetencji jej poszczególnych członków. W coachingu grupowym coach wspiera grupę a nie konkretną jednostkę w realizacji jej celów. Zamiast relacji „jeden-na-jeden”, pojawia się tu relacja „coach-grupa”. Nie oznacza to, że coach zapomina o rozwoju danej jednostki, jej zdolności i kompetencji. Pamięta jednak, że odbywa się on zawsze przez pryzmat grupy, której ta jednostka jest częścią. Jednostka uczy się bowiem i rozwija w grupie, „istnieje” zawsze w kontekście określonych interakcji z innymi członkami grupy.

Coaching prowadzony jest przez akredytowanego Coacha ICF, który swoim doświadczenie wspiera działalność organizacji pozarządowych i pomaga im w określeniu celów, planów rozwojowych czy rozwiązania bieżących problemów organizacji w zakresie planowania, działania i wzmacniania organizacji w zasoby ludzkie i informacyjne.