Mail: biuro@sektor3.szczecin.pl   Telefon: 91-350-82-99

Najem lokali miejskich a COVID-19

Wsparcie dla organizacji korzystających z lokali miejskich. 23.03.2020 Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o umorzenie lub odroczenie płatności za lokal wynajmowany od miasta. Udzielenie ulgi nastąpi na indywidualny wniosek  który należy składać do poszczególnych zarządców lokali  tj.: ZBiLK, STBS, TBS Prawobrzeże. Wsparcie dotyczyć będzie tych organizacji, które poniosą  negatywne konsekwencje ekonomiczne spowodowane SARS-CoV-2. Najemcy...

Partnerzy Sektor 3 Szczecin

Jesteśmy członkiem