Mail: biuro@sektor3.szczecin.pl   Telefon: 91-350-82-99

Likwidacja Fundacji Hot-Point

Krzysztof Sowa, Likwidator Fundacji na rzecz promocji miast i atrakcji miejskich „Hot-Point” w likwidacji z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Zawadzkiego 49/6 (71-246), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000400902, informuje, iż w dniu 1 listopada 2019 r. Zarząd Fundacji podjął uchwałę o jej rozwiązaniu. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli...

Partnerzy Sektor 3 Szczecin

Jesteśmy członkiem