Sezon rozliczeń PIT w pełni. Organizacje o statusie OPP 1% mają prawo do uzyskiwania odpisu 1% podatku od osób fizycznych na swoje działania statutowe. Dowiedz się jak Twoja organizacja może taki status otrzymać. Zapraszamy na mini szkolenie. 

W Szczecinie działa ok 150 organizacji posiadających status OPP 1%. Pozwala to nie tylko na możliwość uzyskiwania 1% podatków ale także na szereg innych zwolnień jak np. brak opłaty za prowadzenie zbiórek publicznych, zwolenienie z opłat od podatku od nieruchomości. Uzyskanie statusu OPP 1% wiąże się z procedurą w KRS stąd należy nie tylko wypełnić odpowiednie formularze ale także dostosować swój statut do wymogów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Chcesz dowiedzieć się jak Twoja organizacji może uzyskać status OPP 1% i co trzeba zrobić aby uzyskać go jeszcze w tym roku? Zapraszamy na spotkanie. 

czas: 25 marca 2014 r. w godzinach 16.30 – 18.30
miejsce: SCWOP Sektor3, IV piętro, świetlica 

Rekrutacja zakończona.