Masz pomysł na spotkanie, lokalne wydarzenie, sportową sobotę lub rodzinny piknik dla osiedla? Daj nam znać – my mamy środki, które mogą wesprzeć ich organizację.

Organizacje pozarządowe, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe czy lokalnych społecznych działaczy ze Szczecina zapraszamy do wspólnego tworzenia tegorocznego Pikniku Pasji.

Piknik Pasji (dawniej: Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI) od lat przyciąga lokalne organizacje, mieszkańców i aktywne grupy lokalne, które zmieniają i działają na rzecz Szczecina. W tym roku – oprócz wydarzenia głównego w dniu 15 czerwca 2024, chcemy również wspierać wydarzenia osiedlowe, lokalne i podwórkowe – bez względu czy będą wielkie czy trochę mniejsze.

Masz pomysł na spotkanie, wieczór gier osiedlowych, niedzielny piknik rodzinny, giełdę, warsztaty ekologiczne – daj nam o tym znać. Wszystkie pomysły, które będą wzmacniały lokalne więzi –  dozwolone. Wykorzystaj pobliskie skwery, parki, place czy fontanny i pobudź mieszkańców do działania.

Do składania pomysłów na realizację działań zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy mieszkańców, grupy młodzieży, seniorów – liczy się przede wszystkim pomysł, a premiowane będą szczególnie działania na rzecz lub włączające dzieci, młodzież czy seniorów. 

Do dyspozycji na realizację lokalnych inicjatyw mamy 12 000 zł, a ilość pomysłów zależy od was. Włączymy się w minimum 3 wydarzenia (maksymalnie 4000 zł na wydarzenie). Czas na realizację wydarzeń to maj – lipiec 2024 roku.

Pomysły zbieramy na bieżąco do wyczerpania puli środków na finansowanie działań (organizacja czy grupa nie otrzymuje bezpośrednio środków finansowych – wszystkie wydatki są opłacane przez nas).

Przekaż nam swój pomysł TUTAJ, a jeśli pojawią się pytania – skontaktuj się z nami  biuro@sektor3.szczecin.pl 
(Sektor 3 Szczecin – Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych).

Formularz zgłoszeniowy PIKNIK PASJI LOKALNIE


Piknik Pasji Lokalnie powinien odpowiadać na założenia zadania publicznego tj. :

Zadanie polega na organizacji wydarzeń na rzecz szczecińskiego sektora pozarządowego. Realizacja niniejszego zadania publicznego jest szczególnie ważna i potrzebna w kontekście podtrzymania relacji społecznych i aktywności obywatelskiej, przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu ekonomicznego, humanitarnego oraz pandemii. Działanie jest szczególnie istotne zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i całej społeczności mieszkańców naszego miasta. Rolą organizacji wydarzeń jest wsparcie przedstawicieli trzeciego sektora i mieszkańców w realizacji oddolnych działań lokalnych, zwiększenie wiedzy mieszkańców Szczecina nt. działających w mieście organizacji pozarządowych i o możliwościach działania na rzecz lokalnych społeczności, tym samym kształtowania postaw obywatelskich szczecinian.

Działanie finansowane ze środków Miasta Szczecin w ramach realizacji zadania publicznego „Festiwal Organizacji Pozarządowych” w ramach umowy CRU 24/0001063 realizowanej przez Stowarzyszenie Media Dizajn, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno- Społecznych TWIKS, Fundację Sektor3.