Od nowego roku Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) planuje wprowadzenie wielu zmian w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Najważniejsze zmiany:

  • rezygnacja z Działania 6.3 i 7.3,
  • nowe Działanie 7.4 (aktywizacja osób niepełnosprawnych),
  • wprowadzenie nowej formy wsparcia (preferencyjne pożyczki) skierowane do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (Priorytet VI),
  • nowe możliwości z zakresu podniesienia kwalifikacji dla kadr integracji i pomocy społecznej poprzez np. studia I i II stopnia, studia podyplomowe, studia doktoranckie (Priorytet VII),
  • pilotażowe wdrożenie systemu doradztwa dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kwalifikacji,
  • skoncentrowanie wsparcia dotyczącego uczenia się przez całe życie dla osób dorosłych (nowe Poddziałania 9.6.1 i 9.6.2)
  • zmiany dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, w tym m.in. związanych z zatrudnieniem personelu projektowego

Dlatego jeszcze w tym roku Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie zaprasza Państwa do korzystania z bezpłatnego doradztwa.

Nasi pracownicy, na każdym etapie przygotowania i realizacji projektu PO KL, pomogą:
  • w ocenie, czy pomysł na projekt może być sfinansowany w ramach PO KL,
  • wskażą istotne dokumenty do właściwego opracowania projektu i przygotowania wniosku o dofinansowanie,
  • pomogą „krok po kroku” w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie.
Jednocześnie informujemy, że w I kwartale 2012 roku planowane są konkursy w ramach Działania/Poddziałania 6.2, 7.4, 8.1.1, 9.1.2, 9.2 oraz 9.6.1.

Prosimy o kontakt telefoniczny 91 4329313 w celu umówienia spotkania z doradcą, najlepiej z odpowiednim wyprzedzeniem. Istnieje możliwość zadania pytania i konsultacji wniosku drogą elektroniczną: info_szczecin@roefs.pl.

Zapraszamy,
Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie

przy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin, tel.: 091 4329313