W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Sektor3 wsparł 16 organizacji pozarządowych dając im możliwość przygotowywania strategii rozwoju przy współpracy z doradcą. W związku z wyczerpaniem puli środków z dniem 22 stycznia 2014 zamykamy konkurs na dofinansowanie coachingu grupowego dla organizacji.