Kilkanaście szczecińskich organizacji planuje wspólne złożenie wniosku o dofinansowanie działań związanych z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

To już kolejny raz organizacje pozarządowe postanowiły połączyć siły i razem stworzyć koalicję na rzecz wspólnego celu – spójnych działań na rzecz promowania aktywności osób starszych.

Koalicja, która spotyka się regularnie od kilku tygodniu planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.