Akademia Przyszłości poszukuje obecnie Wolontariuszy_ek, którzy chcą regularnie, raz w tygodniu poprowadzić zajęcia indywidualne z Dzieckiem w wieku 7-12 lat, pomagając mu w ten sposób odkrywać jego potencjał i tym samym wzmacniać wiarę we własne możliwości. 

Poszukujemy osób realizujących indywidualne spotkania z Dziećmi, jak i tych, którzy chcą się wypróbować w roli Lidera, szefa Zespołu Wolontariuszy, odpowiadającego za ich rekrutację i bieżące wsparcie. Wolontariat trwa od września/października do czerwca.  

Aby zostać Wolontariuszem_ką wystarczy chęć do działania i ukończone 18 lat. Zgłosić się można poprzez stronę internetową www.superw.pl, klikając w „Wolontariusz Akademii” lub „Lider Akademii”. W ciągu kilku dni od przesłania zgłoszenia kontaktujemy się z kandydatem_tką i zapraszamy na rozmowę rekrutacyjną. Kolejnym krokiem jest szkolenie i podpisanie umowy wolontariackiej.  

Wolontariusze Akademii rozwijają kompetencje społeczne i biznesowe. Działając w programie, uczą się organizacji czasu, pracy w zespole, zarządzania ludźmi, pracy projektowej. Nabywają również umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.A oto historia Oli: https://youtu.be/WMUKdo0pCjs

Akademia Przyszłości od prawie dwudziestu lat pomaga Dzieciom kształtować poczucie własnej wartości, rozwijać ich mocne strony i budować w nich wiarę i sprawczość, by mogły realizować swoje marzenia i aspiracje. To bezpieczna, twórcza przestrzeń, w której Dziecko spotyka się z drugim człowiekiem, dorosłym, który chce mu poświęcić swój czas i uwagę, być dla niego mądrym towarzyszem. Akademia wyposaża Dziecko w zasoby i doświadczenia, dzięki którym może samo poradzić sobie w dorosłym życiu.