Otrzymaliśmy informacje, że od 5 października możemy wrócić do biura!

Równocześnie możemy wrócić do udostępniania przestrzeni i prowadzenia dalszych działań merytorycznych (przy zachowaniu wymogów wynikających z wejścia Szczecina do żółtej strefy).