Jak co roku zachęcamy do pozostawienia 1,5% podatku w Szczecinie na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych. Podczas składania rocznego zeznania PIT zdecyduj samodzielnie, którą organizację wesprzeć.

Sam zdecyduj na co w tym roku przeznaczysz 1,5 % w ramach rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Poznaj szczecińskie organizacje pożytku publicznego i dowiedz się więcej o ich działalności na stronie www.pozarzadowy.szczecin.pl. Znajdziesz tam również aktualny wykaz szczecińskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5 % podatku od osób fizycznych za rok 2023 w 2024 roku oraz będziesz mógł skorzystać z bezpłatnej aplikacji i rozliczyć swój PIT.

Obecnie w Szczecinie (stan na 6 lutego 2024) na terenie miasta działa 124 organizacji, które mają możliwość otrzymania wsparcia w postaci 1,5% podatku od osób fizycznych. Są to zarówno organizacje charytatywne, pomocowe jak i te działające na rzecz samego miasta, wolontariatu, wypoczynku, kultury i in. – ich działalność jest bardzo szeroka i z pewnością każdy znajdzie organizację odpowiednią dla siebie.

W roku 2023 z tej możliwości, na terenie całego kraju, skorzystało 12,7 milionów podatników co pokazuje, że przekazanie 1,5% jest bardzo proste i dotyczy jedynie wskazania numeru KRS w odpowiednim polu wybranego przez nas formularza rozliczeniowego PIT. Można również skorzystać z możliwości wskazania na co przekazywane środki powinny zostać przez organizację wydane.

W roku 2023 mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, w tym Szczecinianie, zostawili w regionie ponad 55 mln złotych na lokalne inicjatywy. Zachęcamy do kontynuowania i włączenia się we wspieranie szczecińskich organizacji.

informacje dodatkowe: informacja Ministerstwa Finansów nt. wykazu przekazanych środków 1,5% na rzecz OPP na terenie kraju