W imieniu organizatorów zapraszamy organizacje i instytucje działające na rzecz seniorów, do uczestnictwa w wydarzeniu Wiosna Seniora – 29 marca, w godzinach 11:00-15:00 Centrum Handlowo-Rozrywkowe GALAXY w Szczecinie

Działanie skierowane jest do szczecińskich seniorów i ich rodzin. Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie oferty programowej przygotowanej przez Kluby Seniora na rok 2020, popularyzacja wolontariatu (realizowanego zarówno na rzecz seniorów jak i przez seniorów), oraz wszelkich form aktywizacji i wsparcia dla szczecińskich seniorów, a także ich rodzin. Jesteśmy przekonani, że Państwa udział w naszym wydarzeniu w znaczący sposób wpłynie na podniesienie jego rangi i atrakcyjności, ale także będzie wspaniałą okazją do prezentacji Państwa ciekawej oferty.

Dla organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

W ramach wydarzenia Organizator zapewnia: 

  • stoisko prezentacyjne w postaci stołu (1 szt.), krzesła (3 szt.), lub przestrzeń wystawienniczą o powierzchni do 10 m2 do samodzielnego zagospodarowania;
  • planszę z nazwą wystawcy. dodatkowe wyposażenie stoiska (zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem w zgłoszeniu i uzgodnieniami z Organizatorem);
  • dostęp do energii elektrycznej 230 V/16A możliwość prezentacji scenicznych;
  • obsługę i zabezpieczenie Imprezy, działania reklamowo-promocyjne imprezy;
  • przekazanie uczestnikom imprezy informacji o wystawcy w materiałach promocyjnych zamieszczanych na portalach i stronach internetowych organizatorów i realizatorów oraz ze sceny w trakcie trwania imprezy.

Zgłoszenia udziału w Wiośnie Seniora można dokonać poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego TUTAJ

Formularz można wypełnić w formie papierowej (do pobrania poniżej) i przesłać pocztą tradycyjną na adres  Regionalne Centrum Wolontariatu w Szczecinie, ul. Dworcowa 19/205, 70-206 Szczecin, pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@polites.org.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Regionalnego Centrum Wolontariatu w Szczecinie, ul. Dworcowa 19/205

Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 marca 2020 r.

Do pobrania:

Szczegółowych informacji udziela Organizator: Ryszard Łuczkowski, tel 783 950 930, e-mail:rysio.luczkowski@gmail.com