Instytut Studiów Regionalnych zaprasza na konferencje pn. Waterfront Forum Szczecin

Instytut Studiów Regionalnych zaprasza do udziału w tych konsultacjach, a w szczególności w spotkaniu pt.

Czy jeziora i rzeki są jeszcze prowincji potrzebne?
Między zaniedbaniem a gospodarką turystyczną

W ramach Waterfront Forum Szczecin odbędą się konsultacje poświęcone wprowadzaniu angażujących administrację i partnerów społecznych rozwiązań służących lepszemu zarządzaniu terenami nadwodnymi w województwie zachodniopomorskim, a także identyfikacji potrzeb i realizacji projektów inwestycyjnych i organizacyjnych w tej dziedzinie.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 29 września o godz. 11:00 – 12.30 w hotelu Radisson BLU. Potwierdzenie udziału można przesłać pocztą elektroniczną przez wysłanie maila na adres info@balticwaterfront.pl lub w Biurze Organizacyjnym pod numerem telefonu +48 91 311 84 57 oraz +48 601 42 48 19.

Uczestnictwo w spotkaniu jest odpłatne. Więcej szczegółów na stronie Waterfront Forum Szczecin.