Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie zaprasza na bezpłatne warsztaty

W związku z trwającym naborem projektów do Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” RO EFS zachęca do podejmowania inicjatyw mających na celu aktywizację mieszkańców za pośrednictwem wsparcia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jeśli nie wiadomo jakie uczynić pierwsze kroki, aby zainicjować działania na rzecz społeczności (dzieci, młodzieży, dorosłych), RO EFS zachęca do kontaktu pod numerem telefonu 91-432-93-20, bądź e-mailowo: animator_szczecin@roefs.pl.

Aby jednak pozyskać dofinansowanie na realizację planowanych działań należy przygotować odpowiedni wniosek i złożyć go do 13.09.2011 r. do godz. 15.00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.
Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie, aby wspomóc pomysłodawców w przygotowaniu projektu zaprasza do udziału w BEZPŁATNYCH warsztatach z zakresu przygotowania projektów do tzw. „inicjatyw oddolnych” – dwa terminy: 30.08.2011 r. oraz 05.09.2011 r. – 4 godz. / spotkanie.
Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać e-mailowo na adres: info_szczecin@roefs.pl. Więcej informacji na stronie www.szczecin.roefs.pl