21 944 919,00 zł kosztowały Miasto Szczecin zadania pożytku publicznego realizowane przez organizacje społeczne – to jedna z informacji, która została umieszczona w raporcie  z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku.

W raporcie możemy przeczytać również, że w roku 2012 podpisano w sumie 528 umów dotacji. Raport zawiera też szereg informacji o różnych formach współpracy, także tej niefinansowej. Zachęcamy do lektury!

Cały raport można przeczytać tutaj>>>