19 listopada 2012 r. (poniedziałek) o godz. 13:30 w sali 274 UM Szczecin odbędzie się kolejne posiedzenie Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 Proponowany porządek spotkania:

 1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia z dnia 6 listopada 2012 r. 

4. Dyskusja na temat zapisów dotyczących olimpiad specjalnych w Rocznym Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi z udziałem Pani Joanny Wojewody – Dyrektor Regionalnej – Oddziału Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych Polska.

5. Dyskusja nad zmianą zapisów Regulaminu działalności Szczecińskiej Rady Działalnosci Pożytku Publicznego, w celu usprawnienia podejmowania przez Radę prawomocnych decyzji.

6. Dalsza dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi z udziałem mecenasa Pana Tomasza Uldynowicza.

7. Wolne wnioski.

8. Ustalenie terminu następnego spotkania.

Spotkania Rady mają charakter otwarty – każdy może wziąć w nich udział.

Czekamy na propozycje spraw dotyczących życia organizacji pozarządowych, którymi mogłaby zająć się Rada – w tych sprawach prosimy o kontakt z wiceprzewodniczącym Rady, Wojciechem Spychałą ze Stowarzyszenia POLITES (w.spychala@sektor3.szczecin.pl, 503 807 004).