Od 6 lat rokrocznie są organizowane w Polsce Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej. Gromadzą one przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, kreatorów polityki i nowych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, naukowców, bankowców, przedsiębiorców, samorządowców.

W tym roku zapraszamy do Szczecina oraz Nowego Warpna w dniach 19 – 20 września 2013

Celem spotkań jest integracja środowiska ekonomii społecznej, wymiana doświadczeń i idei, kreowanie nowych rozwiązań. 
Tematem przewodnim OSES 2013 będzie rola terytorium społecznie odpowiedzialnego w zakresie tworzenia i działania podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych.
 
Istotnymi kwestiami, które będziemy chcieli poruszyć w trakcie OSES 2013 będą:
 • przedsiębiorczość społeczna jako remedium na kryzys społeczno-gospodarczy
 • nowe idee i kierunki rozwoju przedsiębiorczości społecznej
 • budowanie sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw społecznych
 • finansowanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej
Dodatkowo w trakcie OSES-u będziemy chcieli również rozmawiać na tematy takie jak:
 • przedsiębiorczość społeczna jako katalizator rozwoju lokalnego i regionalnego
 • nowa perspektywa finansowa jako szansa na rozwój przedsiębiorczości społecznej
 • współpraca przedsiębiorczości społecznej z biznesem i nauką
 • europejski wymiar przedsiębiorczościspołecznej
 • przedsiębiorczość społeczna jako obiekt działań akademickich
 • budowanie wysokiej jakości przedsiębiorstw łączących działalność gospodarczą ze społeczną
 • ile państwa w przedsiębiorczości społecznej.
 
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można TUTAJ 
 
Film na temat OSES można zobaczyć TUTAJ
 
Zapraszamy!