12 września Prezydent RP podpisał kolejną nowelizację Ustawy o pożytku

Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowe zapisy do Ustawy o pożytku z 2003 r. Większość nowych zapisów wejdzie w życie najprawopodobniej już w październiku 2011 roku.

Tekst zmian i treści nowych zapisów można poznać TUTAJ !

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi przepisami.