Język angielski stosowany w organizacjach jest dla Ciebie czarną magią? Potrzeba sprawdzić przygotowaną w języku angielskim prezentację? Czek dys aut – od 17 maja, co dwa tygodnie indywidualne bezpłatne konsultacje językowe specjalnie dla członków organizacji pozarządowych!

Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 zaprasza do udziału w darmowych konsultacji z języka angielskiego dostosowanego do potrzeb organizacji pozarządowych. Od 17 maja, co dwa tygodnie, w godzinach popołudniowych chętne osoby mogą się podszkolić z następujących tematów:
 
Profesjonalna rozmowa telefoniczna
Symulacje pomagające opanować niezbędne wyrażenia do przeprowadzenia profesjonalnej rozmowy telefonicznej (w tym między innymi: przedstawianie się, łączenie, pytanie się o kogoś, wyjaśnianie czyjejś nieobecności, zgłaszanie problemów technicznych, strategie uprzejmości).
 
Email English – efektywna komunikacja drogą elektroniczną  Zasady pisania poprawnego i czytelnego emaila do zagranicznych organizacji i partnerów na podstawie autentycznej korespondencji między organizacjami pozarządowymi (w tym na przykład: rozróżnianie języka formalnego od nieformalnego, używanie skrótów, aranżowanie spotkań, omawianie szczegółów, prośba o informacje).
 
Networking, socialising & skuteczne uczestnictwo w konferencjach
Ćwiczenia konwersacyjne i inscenizacje (role play), które pomogą nie tylko w przełamaniu bariery językowej, ale również w przełamywaniu indywidualnych i międzykulturowych barier blokujących skuteczną komunikację interpersonalną (przykładowe zagadnienia to: konwencje podczas rozmów towarzyskich, technika rozmowy typu small talk, czyli dlaczego niezobowiązująca rozmowa ‘o pogodzie’ pomoże nam osiągnąć zamierzony cel, witanie i oprowadzenie gości po organizacji i naszym mieście, aktywne i skuteczne uczestnictwo w konferencjach, jak rozwijać kompetencje międzykulturowe).
 
Sztuka prezentacji 
Analiza zasad budowania skutecznego przekazu i wizerunku w języku angielskim w oparciu o prawdziwe wystąpienia na międzynarodowych konferencjach i szkoleniach (powitanie publiczności, prezentacja tematu, celów i struktury prezentacji, płynne przejście z jednego tematu do drugiego, opisywanie tabel, danych.
 
Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres biuro@sektor3.szczecin.pl, indywidualnie lub telefonicznie 91 350 82 99