Cytując Roberta Króla z Fundacji NETCAMP – dla NGO szczególnie, ale nie tylko. tym razem o tym, jak dostać kasę z Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – FIO (nie małe!). Specjalne informacje o tym, na co zwracają uwagę oceniający przy ocenie wniosków No i trochę technikaliów, czyli dwa słowa o magicznym ePUAPie.

Sieć TechKlubów to nowa inicjatywa programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. "Nowe Technologie Lokalnie" realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W 16 miastach w Polsce każdego miesiąca odbywają się spotkania, które podejmują kwestie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w trzecim sektorze. W spotkaniach biorą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu, nauki i administracji.

Już 5 listopada o godz. 18:00 w Barze Czystym (Deptak Bogusława) odbędzie się 5. spotkanie w ramach TechKlub Szczecin!

Obowiązuje rejestracja 🙂
http://techklubszczecin5.evenea.pl/
F
acebook