2 biura do wynajęcia w Sektor 3 Szczecin. Do dyspozycji 2 biura (1x mała inkubacja 1x duża).

Do wynajęcia mamy pokoje:

  • 4/12 o powierzchni 14,08 m2. Koszt wynajmu to ryczałt w wysokości 185 zł na miesiąc obejmujący najem powierzchni, koszty mediów, nieczystości (brak dodatkowych opłat poza opłatą miesięczną),* 
  • 4/33 o powierzchni 11,38 m2. Koszt wynajmu to ryczałt w wysokości 185 zł na miesiąc obejmujący najem powierzchni, koszty mediów, nieczystości (brak dodatkowych opłat poza opłatą miesięczną),*
  • 4/31 o powierzchni 18,44 m2. Koszt wynajmu to ryczałt w wysokości 300 zł na miesiąc obejmujący najem powierzchni, koszty mediów, nieczystości (brak dodatkowych opłat poza opłatą miesięczną).

Dodatkowo, organizacja wynajmująca wnosi kaucję jako zabezpieczenie wynajmu. 

*Wynajem lokalu jest możliwy, szczególnie, przez „młode organizacje pozarządowe” tj organizacje, które posiadają siedzibę na terenie Miasta Szczecin, są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji, nie wcześniej niż 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wynajem. W szczególnych przypadkach jest możliwy najem lokalu dla organizacji, których staż działalności jest dłuższy niż wskazany powyżej.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie lub mailowo.