Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

Spotkania informacyjne dot. konkursów ze środków ZWW

W związku z konkursami ofert z zakresu polityki społecznej Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaplanował spotkania informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w powyższych konkursach. W trakcie spotkań zostaną przedstawione główne założenia i cele zadań, których realizację Samorząd Województwa postanawia zlecić organizacjom pozarządowym oraz najczęstsze błędy, popełnianie w składanych ofertach.  

(więcej…)

Skip to content