Urząd Marszałkowski

Poznaj… Wydział Współpracy Społecznej

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek jak wygląda współpraca z organizacjami pozarządowymi od strony władz lub Urzędu Marszałkowskiego? W ramach Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych zapraszamy 23 maja na kolejne spotkanie z cyklu „Poznaj…”. Naszym gościem będzie Pani Magdalena Pieczyńska z Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

(więcej…)

Spotkania informacyjne dot. konkursów ze środków ZWW

W związku z konkursami ofert z zakresu polityki społecznej Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaplanował spotkania informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w powyższych konkursach. W trakcie spotkań zostaną przedstawione główne założenia i cele zadań, których realizację Samorząd Województwa postanawia zlecić organizacjom pozarządowym oraz najczęstsze błędy, popełnianie w składanych ofertach.  

(więcej…)

Spotkanie informacyjne dot. FIO 2016

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego zapraszają wszystkie zainteresowane podmioty na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016. 

(więcej…)

Skip to content