TWIKS

Szkolenie Outdoorowy zawrót głowy

Szkolenie Outdoorowy zawrót głowy, tym razem zabierze się za umysły nieco starszych uczestników, czyli nauczycieli, pracowników młodzieżowych, trenerów, z którymi podzielimy się wypracowanymi przez nas modelami pracy z młodzieżą. Szkolenie, przybliży metody edukacji nieformalnej w tym outdoor i pokaże, jak pracować z ich wykorzystaniem z grupami młodzieżowymi.

(więcej…)

Sektor 3 a rok 2015

ok 2015 jest przełomowy dla naszego miejsca - przede wszystkim zmienili się realizatorzy projektu Centrum Wspierania Organizacji, kilka działań odjęto kilka dodano. Tym wpisem chcemy pokazać czego możecie się spodziewać w tym roku na 100% a co przy odrobinie szczęścia rozwinie nasz zakres. Przeczytajcie koniecznie!

(więcej…)

Plebiscyt „Senior po sąsiedzku”

„Senior po sąsiedzku” to wyjątkowy plebiscyt prowadzony w ramach zadania „Seniorzy po sąsiedzku” współfinansowanego z Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych. Ideą Plebiscytu jest promowanie i nagradzanie aktywnych seniorów, którzy nie zwracając uwagi na upływający czas dają siebie innym, kreują otaczającą rzeczywistość oraz realizują własne pasje. Dzięki plebiscytowi mieszkańcy Szczecina mogą zobaczyć, jak wiele jest wśród zwykłych ludzi bezinteresownego działania, uczciwości, codziennego bohaterstwa, wrażliwości oraz spontanicznej aktywności. Jak, często anonimowi ludzie, własnymi działaniami robią ważne rzeczy dla innych i swojego otoczenia.

Działają, zmieniają, inspirują – „Senior po sąsiedzku” – Zgłoś się do plebiscytu!!

Ostatnia edycja kampanii pokazała, co szczecinianie robią dla miasta, jak działają na rzecz zmiany życia na lepsze. Tym razem pokażmy, co seniorzy, organizacje oraz grupy ich wspierające mogą zrobić dla siebie, otoczenia i innych ludzi, co potrafią zdziałać sami seniorzy, co potrafisz zdziałać Ty!

Laureatem plebiscytu „Senior po sąsiedzku” może zostać organizacja, grupa nieformalna wspierająca seniorów, oraz osoba w wieku 50+ działająca na rzecz społeczności lokalnej w organizacji, klubie, grupie, angażując się w pomoc innym i przede wszystkim robiąca to z pasją!

Chcemy, aby historie „Seniorów po sąsiedzku” poznali wszyscy, zobaczmy, jaka siła tkwi w tym ważnym często niedocenianym pokoleniu. Chcemy opowiedzieć o osobach zwyczajnych, mieszkańcach miasta, organizacjach, których postawy i wartości wyróżniają z tłumu, a realizowane przez nich działania na rzecz seniorów przysługują się mieszkańcom Szczecina i okolic.

Zgłoszenia do akcji należy dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego TUTAJ w terminie od 15.09.2014 r. do 06.10.2014 r. lub dostarczy go osobiście do Stowarzyszenia TWIKS.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, specjalnie powołane jury wybierze 8 laureatów, którzy wezmą udział w profesjonalnej sesji, której efekty w postaci zdjęć będzie można podziwiać podczas wędrującej wystawy. Sylwetki osób, organizacji, wybranych w plebiscycie oraz ich działania ukażą się również na licznych gadżetach. Dzięki niej każdy mieszkaniec dowie się o tym, jak inicjatywy oddolne oraz niecodzienne zachowania mogą inspirować i zmieniać życie.

Liczymy, że prezentowane wartości i czyny staną się powszechne i często spotykane w życiu codziennym, nie tylko podczas trwania plebiscytu, ale również po jego zakończeniu a działania seniorów staną się inspiracją do dalszych inicjatyw.

Niech wszyscy poznają „Seniora po sąsiedzku”!

Rejestracja, zgłoszenie kandydata i udział w akcji „Senior po sąsiedzku” są bezpłatne.

Projekt, realizowany przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno- Społecznych „TWIKS” przy współpracy ze Stowarzyszeniem POLITES, Regionalnym Centrum Wolontariatu oraz Fundacją Sektor3. Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat od uczestników, a przebieg konkursu i jego zasady są ustalone w regulaminie dostępnym na stronie akcji pod adresem www.seniorzyposasiedzku.pl

Skip to content