szkolenia

Program Rozwojowy NGO 2017

Zapraszamy do udziału w Programie Rozwojowym dla organizacji pozarządowych, podczas którego zaprezentujemy najważniejsze zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych i wprowadzimy w tajniki zarządzania organizacją.

(więcej…)

Aktywny senior

Zapraszamy osoby  w wieku 60+ działające w klubach seniora, Uniwersytetach Trzeciego Wieku do wzięcia udziału w warsztacie animatorów czasów wolnego 60+. W końcu aktywny senior to nie mit!

(więcej…)

Dekalog uczestnika szkoleń

Dekalog uczestnika szkoleń – czyli jak nie przyprawiać osób odpowiedzialnych za rekrutację o siwiznę. Organizacje pozarządowe realizują wiele projektów, których elementami składowymi są (często) różnego rodzaju warsztaty lub szkolenia.

(więcej…)

Zapytanie ofertowe 1/2015

W związku z realizacją projektu pn.”Od sieci do współpracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 rozwój dialogu obywatelskiego, zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z wynajmem sali szkoleniowej.

 

Zapytanie ofertowe 12015

Czego ci potrzeba w 2015?

Sektor 3 jest dla Was a nie wy dla Sektora, dlatego potrzebujemy znać Waszą opinię odnośnie potrzeb szkoleniowych. Krótka piłka, jakich szkoleń/mini szkoleń życzycie sobie w 2015 roku? Oczywiście nie trzeba mówić, że te z największą liczbą punktów zostaną zrealizowane! (LINK)

Skip to content