ROPS

Spotkania konsultacyjne Szczecin i Koszalin

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych pn. Region wyrównanych szans oraz ogłoszonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego otwartym konkursem ofert z zakresu polityki społecznej przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniu konsultacyjno – informacyjnym dotyczącym ww. tematyki.

(więcej…)

Spotkania informacyjne dot. konkursów ze środków ZWW

W związku z konkursami ofert z zakresu polityki społecznej Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaplanował spotkania informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w powyższych konkursach. W trakcie spotkań zostaną przedstawione główne założenia i cele zadań, których realizację Samorząd Województwa postanawia zlecić organizacjom pozarządowym oraz najczęstsze błędy, popełnianie w składanych ofertach.  

(więcej…)

Skip to content