Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Spotkania konsultacyjne Szczecin i Koszalin

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych pn. Region wyrównanych szans oraz ogłoszonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego otwartym konkursem ofert z zakresu polityki społecznej przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniu konsultacyjno – informacyjnym dotyczącym ww. tematyki.

(więcej…)

Skip to content