program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Urząd Miasta Gminy Miasto Szczecin zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

(więcej…)
Skip to content