Mail: biuro@sektor3.szczecin.pl   Telefon: 91-350-82-99

program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

Urząd Miasta Gminy Miasto Szczecin zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Dostępne NGO

Partnerzy Sektor 3 Szczecin

Jesteśmy członkiem

Skip to content