Erasmus+

SPOTKANIE INFORMACYJNE NT. ERASMUS+ MŁODZIEŻ

Celem spotkania jest przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w obszarze młodzieży (dawny program Młodzież w Działaniu).

Przedstawione informacje będą dotyczyły:

 • organizacji wymian międzynarodowych,
 • wolontariatu europejskiego,
 • międzynarodowych inicjatyw młodzieżowych;
 • mobilności pracowników młodzieżowych i nauczycieli (staże zagraniczne, seminaria, szkolenia),
 • organizacji debat i konferencji młodzieżowych wraz z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej,

Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli organizacji pozarządowych, młodzieży, nieformalnych grup młodzieżowych oraz nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą.

 

Rejestracja

Spotkanie informacyjne odbędzie się 25 lutego br. (czwartek) w Szczecinie, w Kantynie Portowej, ul. Bytomska 16. Jedną organizację może reprezentować max. 2 uczestników. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestniczy nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat. 

Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

 

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmowane są w terminach do 23 lutego 2015  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.wiatrak.org.pl. 

Program spotkania

 • 9:00  Rejestracja uczestników
 • 9:30 Powitanie i wprowadzenie do Programu Erasmus + 2014 - 2020
 • 10:45 Przerwa
 • 11:15 Przedstawienie Akcji w Programie Erasmus + Młodzież  - Mobilności edukacyjne – wymiany młodzieży, wolontariat europejski, mobilności osób pracujących z młodzieżą
 • 13:00 Przerwa
 • 13:30 Przedstawienie Akcji w Programie Erasmus + Młodzież 

   

   

   

  • Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Międzynarodowe 
  • Inicjatywy Młodzieżowe i partnerstwa strategiczne 
  • Rozwój polityki młodzieżowej – krajowe i międzynarodowe spotkania młodzieży
 • 15:30 Rejestracja w bazie ECAS, URF i PIC oraz omówienie przykładowego wniosku
 • 17:00 Zakończenie spotkania

 

Konsultant regionalny Anna Leszczyńska

e-mail: anna.leszczynska(at)wiatrak.org.pl

tel.: 509 433 288

Skip to content