Stowarzyszenie „Rowerowy Szczecin” zaprasza na listopadową, tym razem Szlachetną Masę Krytyczną.
Podczas Szlachetnej Masy Krytycznej będziemy zbierać prezenty dla rodzin, które zgłosiły się do projektu „Szlachetna Paczka”.

Spotykamy się w piątek, 25 listopada 2011 o godzinie 18.00 na pl. Lotników.