Szkolenie skierowane jest do osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub placówki publiczne, zainteresowanych organizowaniem i promowaniem wolontariatu oraz pośrednictwem pracy wolontarystycznej na terenie Miasta Szczecin.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników/czki w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami. Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:

  • aspekty prawne dotyczące wolontariatu,
  • rekrutacja wolontariuszy,
  • koordynacja pracą wolontariuszy,
  • motywowanie i nagradzanie wolontariuszy.

Szkolenie prowadzone jest przez osoby znające tematykę szkolenia zarówno od strony merytorycznej jak i praktycznej. Dzięki temu poznają Państwo dużo przykładów z życia, dobrych praktyk oraz metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu wolontariuszami.

Termin szkolenia: 21 maja 2015 (czwartek) godziny 9.00-17.00

Informacje na temat szkolenia:

  • szkolenie nieodpłatne,
  • skierowane do osób ze Szczecina,
  • formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej www.polites.org.pl

Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do 18 maja 2015 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu). Informacje o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu będą przekazywane mejlowo, na adres wskazany w formularzu do 19 maja 2015 r.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób, o udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Osoby do kontaktu: Anna Graczyk-Osowska, Justyna Rygielska (91 450 11 46)