Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie zaprasza na dwudniowe szkolenie dotyczące zarządzania podmiotami ekonomii społecznej. 

Szanowni Państwo, 
ponieważ Państwa podmiot musi działać skutecznie na rynku, być dobrze postrzegany przez lokalne otoczenie, oferować dobre jakościowo produkty i usługi, zapewniać dobre warunki pracy. Te problemy będą przedmiotem zajęć na kolejnym bezpłatnym dwudniowym szkoleniu „Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej” organizowanym przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie. Wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniu ułatwią Państwu sprawniej organizować i zarządzać procesami zachodzącymi w organizacji oraz ludźmi.
 
Szkolenie: „Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej”, odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia 2013r. Łącznie 16 godzin zajęć w systemie weekendowym, wyjazdowym (sobota-niedziela).
 
W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się wszystkiego na temat:
  • zarządzania zasobami w przedsiębiorstwach społecznych (style zarządzania i funkcje, kultura organizacyjna, motywowanie i ocena pracowników/wolontariuszy),
  • zarządzania zadaniami, promocja PES, formy zatrudnienia, planowanie, rekrutacja kadr i selekcja pracowników/wolontariuszy,
  • zarządzania konfliktami i twórcze rozwiązywanie problemów rola lidera w podmiotach ekonomii społecznej.
 
Zgłoszenia należy przesyłać do 29.03.2013r.
 
Uczestnicy szkoleń:
Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (PES) z terenu Miasta Szczecina, powiatów: polickiego, goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego i Miasta Świnoujście tj. podmiotów posiadających status (co najmniej jeden z niżej wymienionych): organizacja pozarządowa (np. fundacja, stowarzyszenie), spółdzielnia socjalna, spółdzielnia pracy, spółdzielnia inwalidów i niewidomych, klub integracji społecznej, centrum integracji społecznej, warsztat terapii zajęciowej, zakład aktywności zawodowej, spółka non-profit.
 
Uczestnicy szkoleń otrzymają bezpłatnie:
profesjonalną i praktyczną wiedzę,
materiały szkoleniowe,
certyfikat ukończenia szkolenia,
wyżywienie i nocleg,
ubezpieczenie NNW,
zwrot kosztów dojazdów na i ze szkolenia,
dodatkowo: dla osób niepełnosprawnych – asystę; dla osób wychowujących małe dzieci – opiekę,
doradztwo w zakresie tematyki zajęć.
 
Zgłoszenia należy przesyłać do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8, pokój 409, faxem na nr: 91 444 34 06. 
Więcej informacji udzielanych jest pod nr tel.: 91 444 31 63, pod adresem e-mail: kontakt@aktywneowes.pl
 
Zapraszamy!